Mokslo krypties grantas skirtas Tadui Kartanui, University of Cambridge, Jungtinė Karalystė

Tadui Kartanui, kurio tyrimų kryptis biofizika ir mikroskysčiai, suteiktas MJJ fondo Mokslo krypties grantas.

Dešimt metų užsienyje gyvenantis Tadas Kartanas 2014 metais baigė fizikos magistro ir bakalauro studijas Kembridžo universitete. Vėliau tame pačiame universitete tęsė doktorantūros studijas biofizikos ir nanotechnologijų srityje, jų metu tyrinėjo mikrolustų ir biojutiklių sistemas bei praktiškai žinias taikė įvairiose įmonėse. Iki šiol jis dirbo technologijų konsultacijų ir produktų kūrimo įmonių grupėje Jungtinėje Karalystėje – TTP.

MJJ fondas Tadui skyrė grantą 2021-2023 metams, kurio dėka tyrėjas jau šiais metais pradės darbus Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje su siekiu sukurti mikroskysčių fizikos mokslinių tyrimų grupę. Fizinių ir technologinių mokslų centre jis planuoja kurti naujus biofizikinius matavimo metodus, modeliuoti automatizuotų skysčio ir ląstelių manipuliavimo prietaisus bei projektuoti mikro-elektromechaninių sistemų ir mikrolustų prototipus masinei gamybai.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie grįžti ir Lietuvoje verslą kurti siekiančių pasaulio lietuvių.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!