MJJ fondas skyrė 10 000 Eur humanitarinei pagalbai Ukrainoje

Ukrainai reikia visos įmanomos pagalbos!

 MJJ fondas skyrė 10 000 Eur paramą Rotary International Lietuvos Apygardai, kuri pagal Ukrainos gydytojų pateiktus sąrašus perka ir operatyviai gabena vaistus ir priemones, skirtas karo ligoninėms ir sužeistiesiems.
Daugiau informacijos rasite ČIA.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!