Ukrainos mokslui

Kvietimo kreiptis dėl finansavimo terminas – uždarytas. Sekite MJJ fondo naujienas dėl papildomo finansavimo.

MJJ fondas skirė paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos kurie ieškojo galimybių laikinai darbą tęsti iš Lietuvos.

Suteikta 100 000 Eur parama trylikai iš Ukrainos su mažamečiais vaikais pabėgusių mokslininkių, kurios gavo galimybę dirbti ir tyrimus tęsti Lietuvos universitetuose. Taip pat fondas skyrė 10 000 Eur Ukrainos vaikų papildomų pamokų mokyklai Vilniuje. Šios lėšos buvo skirtos pamokas vedusiems mokytojams ir kompiuteriui įsigyti.

Kreiptis paramai galėjo:

  • Doktorantūros studentai, ją baigę postdoktorantūrą atliekantys tyrėjai iš Ukrainos paveikti karo
  • Tyrėjai iš Ukrainos, kurie jau vykdo tyrimus ir bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais ir institucijomis
  • Priimantys Lietuvos universitetai, tyrimų centrai ar individualios laboratorijos pasirengusios laikinai priimti  dirbti mokslininkus iš Ukrainos (šios institucijos į MJJ fondą gali kreiptis tiesiogiai)

Lietuvoje laikinai dirbti siekiantys Ukrainos mokslininkai, kurie neturi partnerių kontaktų ar priimančių institucijų gali dėl to kreiptis tiesiai į MJJ fondą: info@mjjfondas.lt

Finansinė parama:

  • MJJ fondas suteikė iki 1000 Eur mėnesinį atlygį (įskaičiavus 15 proc mokesčius) pragyvenimo išlaidoms

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!