Apie MJJ fondą

Mariaus Jakulio Jason fondas sukurtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo.

Fondo lėšos skiriamos trims kryptims: VERSLO, ŽINIŲ ir MOKSLO. Šioms programoms per metus bus skiriama 10 proc. fondo vertės, kuri šiuo metu siekia 3,5 milijono eurų.

 

VERSLO kryptis – tai investicijos skirtos gabiems verslininkams ir profesionalams, ketinantiems grįžti ar atvykti steigti verslą Lietuvoje. Investicijų siekiantis asmuo turi turėti prašomai sumai lygią kapitalo ar kito investuotojo dalį. Drauge su parama bus kuriamas ir mentorių tinklas verslo sėkmei užtikrinti.

 

ŽINIŲ kryptis – tai stipendijos aktyvių, pilietiškų ir gabių lietuvių magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose, kad grįžę po mokslų jie konkrečiais darbais ir savo žiniomis prisidėtų prie Lietuvos ateities kūrimo. Programos dalyvis įsipareigoja po studijų baigimo sutartą laiką dirbti Lietuvoje.

 

MOKSLO kryptis – tai parama skirta prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių akademikų atlyginimų steigimo, kurie nori atvykti gyventi Lietuvoje, tęsti savo mokslinį darbą ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais. Nepriklausomos komisijos atrinktiems akademikams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs atlygį.

Šioms programoms per metus bus skiriama 10 proc. fondo vertės, kurio pradinis kapitalas – 3,5 milijonai  eurų.

Marius Jakulis Jason

„Noriu, kad fondas prisidėtų prie Lietuvos ateities kūrimo ir padėtų žmonėms atrasti tokias galimybes dirbti ir gyventi Lietuvoje, kurias turėjau pats“

Ambasadoriai

MJJ fondo ambasadoriais pakviesti tapti globalūs lietuviai, savo sričių profesionalai, geriausius pasaulio universitetus atstovaujantys akademikai ar į Lietuvą jau grįžę bei verslą kuriantys asmenys.

MJJ fondo naujienos

Mariaus Jakulio Jason fondo vienas iš tikslų – prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių akademikų atlyginimų steigimo, savo moksli...

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie grįžti ir Lietuvoje verslą kurti siekiančių pasaulio lietuvių.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!: