Dr. Kasparas Rakštys jau įsikūrė savo laboratorijoje KTU

Dr. Kasparas Rakštys, prie kurio grįžimo į savąjį Alma Mater prisidėjome Mokslo krypties grantu, jau įsikūrė visiškai naujoje organinės sintezės laboratorijoje KTU, prof. Vytauto Getaučio grupėje.

Spalį sėkmingai baigtas KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) investicinis projektas „Organiniai puslaidininkiai naujos kartos saulės elementams“, kurio vertė siekė 120 000 Eur. Projekto vykdytojai – CTF mokslinė grupė „Organinių fotopuslaidininkių sintezė“, kuriai vadovauja prof. Vytautas Getautis.

Projekto metu integruotame mokslo, studijų ir verslo centre „Santaka“ buvo įrengtos trys modernios, šiuolaikinius pasaulinius standartus atitinkančia įranga aprūpintos organinės sintezės laboratorijos. „Vienas pagrindinių šio projekto tikslų – išlaikyti mokslo talentų ugdymo mokyklą, užtikrinant mokslo ir studijų vienovę. Jau nuo rugsėjo mėnesio šiose laboratorijose darbuojasi jaunieji mokslininkai – į savąją Alma Mater sugrįžęs dr. Kasparas Rakštys, kuris Lozanos federaliniame politechnikos institute (Šveicarija) apgynė daktaro disertaciją, stažavosi Australijos Kvinslando universitete ir pelnė Mariaus Jakulio Jason fondo stipendiją, taip pat doktorantai Artiom Magomedov bei Deimantė Vaitukaitytė“, – pasakojo prof. Vytautas Getautis.

Daugiau apie pasaulinių standartų diegimą bei jaunųjų talentų darbus skaitykite KTU puslapyje.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!