Filantropiniam MJJ fondui – penkeri!

Vasario 15 d. vakarą, Vilniaus miesto širdyje esančiame viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, daugiau nei 100 garbių svečių dalyvavo filantropinio MJJ fondo penkerių metų veiklos jubiliejuje.

Renginio metu pristatyti MJJ fondo, kuris įkurtas siekiant teikti finansinę paramą verslo kūrėjams, akademikams, studentams veiklos rezultatus ir papasakoti, kaip fondo veikla prisideda prie Lietuvos ekonomikos augimo. Diskusijos metu dalintasi įžvalgomis ir mintimis, apie dalijimosi kultūrą Lietuvoje. Šventė buvo dviguba, nes tądien gimtadienį švenė ir fondo įkūrėjas Marius Jakulis Jason.

Per pastaruosius kelerius metus MJJ fondo įkūrėjas M. Jakulis Jason apie norą įsiteigti fondą ir dalintis su kitais pasakojo ne vienoje verslo konferencijoje, o po jo pranešimų verslininkai sakė, kad juos inspiruoja MJJ istorija ir motyvacija kurti.

„Gyvenimas nėra tik pinigai – juos įdarbinus galime padėti kitiems padėti geriau gyventi. Jei mums visiems bus geriau Lietuvoje, Lietuva bus wow valstybė, kur žmonės norės dirbti ir investuoti“, – sako fondo įkūrėjas, filantropas, verslininkas Marius Jakulis Jason.

MJJ fondas per penkerius veiklos metus jau suteikė grantų, stipendijų ir investicijų už daugiau nei 1,8 mln. Eur. Iš jų daugiausiai – apie 860 tūkst. Eur – skirta iš užsienio grįžtančių Lietuvos bei užsienio mokslininkų atlyginimams. Stipendijoms mokytis geriausiuose užsienio universitetuose skirta – 455 tūkst. Eur. Verslumo skatinimo mokyklose krypčiai, Microloans fondo programai ir investicijoms į Edtech startuolius fondas per penkis metus paskyrė 317 000 Eur. Iš šių fondo veiklos kryptims skirtų lėšų, 224 000 Eur skirti pagalbai Ukrainos žmonėms: mokslininkėms, mokiniams, gyditojams, studentams.

„Mes dalinamės naujienomis apie stipendijų, grantų laureatus, pasakojame grįžusių į Lietuvą kurti žmonių istorijas, ką jie nuveikė Lietuvoje MJJ fondo paramos ir, žinoma, savo darbo dėka. Taip kitiems parodome, kaip skiriamos lėšos gali prisidėti prie Lietuvos stiprinimo“, – pasakoja MJJ fondo vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė.

Vadovė teigia, jog poveikis jau matosi ir po pirmųjų penkių metų. Jos teigimu, į Lietuvą grįžę 40 mokslininkų savo tyrimams jau pritraukė apie 1,5 mln Europos sąjungos projektinių lėšų, čia įsteigė šešias laboratorijas, jau pradėjo 3 inovacijomis grįstus verslus, kartu parašė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių ir dėstė daugiau nei tūkstančiui studentų.

MJJ fondo direktorė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė pabrežia, kad filantropų skaičius Lietuvoje auga, jie ne tik padeda sunkumus patiriantiems žmonėms, bet investuoja į švietimą, kultūrą bei talentingus asmenis, kurių idėjų įgyvendinimui pritrūksta lėšų. Lietuva pagal gyventojų skaičių yra tarp pirmaujančių pagal surinktą finansinę ir kitokią pagalbą Ukrainai.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!