Filantropinis MJJ fondas mini trečią gimtadienį: grantams jau skirta 1 251 000 Eur

2019 metais vasario 15 dieną savo gimtadienio proga teisininkas, investuotojas ir filantropas Marius Jakulis Jason paskelbė apie įkurtą savo vardo ne pelno siekiantį fondą, kuriam paskyrė 3.5 mln Eur savo šeimos turto. Tiesa, Marius neslepia, jog pradinė šio fondo idėja buvo įkurti jį tik po jo mirties, tačiau žmonos Liisos paskatintas nelaukti suprato: „Jei pokytį galima daryti jau šiandien, kodėl laukti?“. Pasak Mariaus, sprendimas nelaukti pasiteisino, nuveikta daug ir prasmingai.

Per pirmus tris veiklos metus MJJ fondas jau paskyrė 1 251 000 Eur grantų paramą į Lietuvą grįžtantiems akademikams, studentams ir verslo kūrėjams, kurie gali ir nori prisidėti prie mūsų šalies ateities kūrimo. Studentams dėsto ir tyrimus Lietuvos universitetuose bei mokslo slėniuose jau vykdo 21 su fondo atlygio grantais grįžęs mokslininkas.

„Kasmet fondas skelbia Mokslo konkursą ir atrinktiems, grįžti į Lietuvą mokslinius tyrimus norintiems tęsti mokslininkams skiria finansinį atlygį. Taip dvigubindami universitetų atlyginimus prisidedame prie mūsų švietimo įstaigų ir mokslo centrų konkurencingumo pritraukiant geriausius protus. Per tris veiklos metus Mokslo grantams jau paskirta daugiau nei 600 tūkst Eur. Nuosekliai augančios tyrėjų bendruomenės patirtis, žinios, inovatyvūs tyrimai vertingi universitetų bendruomenei, o ateityje, daliai jų savo inovacijų pagrindu sukūrus verslus, būtų stambi ekonominė pridėtinė vertė Lietuvai“, – sako MJJ fondo vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė. Praėjusią savaitę fondas paskelbė, jog šiais metais fondo grantus gavę septyni gabūs mokslininkai į Lietuvą tęsti mokslinių tyrimų ir dėstyti atvyksta iš JAV, Prancūzijos, JK, Kolumbijos, Švedijos, Lenkijos.

Fondo grantus vykti studijuoti geriausių pasaulio universitetų magistro programas jau gavo 17 jaunuolių, iš viso – 371 tūkst. Eur. Fondo vadovė džiaugiasi, jog baigę studijas užsienyje visi grįžta pilni idėjų ir energijos kurti Lietuvai. O studijuojantys, kas kelis mėnesius, video paskaitomis dalinasi gautomis žiniomis ir įdomiausiomis savo sričių naujienomis #ŽiniosLietuvai projekte. Taip palaikomas asmeninis ryšys, ugdomos kompetencijos ir kuriama žingeidi bendruomenė.

Filantropiniai mokslo ir žinių grantai teikiami asmenims norintiems prisidėti prie Lietuvos augimo, o fondo verslo krypties investicijos – startuoliams, kuriantiems technologinius sprendimus švietimo inovacijoms, įsidarbinimo patogumui bei mokslinių tyrimu pagrindu kuriamiems sveikatos gerovės sprendimams. MJJ fondas jau investavo į įmones „ThermoPharma“, „Randu.lt“, „Digiklasė“ ir netrukus paskelbs savo ketvirtąją jungtinę investiciją. Pet tris metus į fondo prioritetines kryptis atitinkančius startuolius fondas investavo 180 tūkst Eur.

Praėjusiais metais MJJ fondas drauge su partneriais įsigijo Vilniaus verslo kolegiją. Ši aukštoji mokykla pasirinkta dėl jos ilgametės patirties, aukšto studentų įsidarbinimo ir darbdavių vertinimo indekso bei verslumą ugdančių studijų programų. „MJJ fondas investuoja į švietimą, mokslą bei žinias, nes tikiu, jog tai yra visos mūsų šalies klestėjimo pagrindas. O ši strateginė investicija yra į aukštąjį mokslą. Tai pagrindas, padėsiantis netolimoje ateityje įgyvendinti ir kitą fondui svarbią ambiciją – sukurti lyderiaujančią svetingumo viešbučių verslui specialistus ruošiančią programą, skirtą jauniems profesionalams“, – sako fondo įkūrėjas Marius Jakulis Jason.

Beveik 100 tūkst. Eur grantų suteikta ir svarbioms Lietuvai socialinėms ir švietimo iniciatyvoms, tokioms kaip mokytojų technologinio įgalinimo programa „Vedliai“, drauge su Lietuvos Junior Achievement vystomai moksleivių verslumo programai regionuose „X klasė“ ir kitoms.

MJJ fondo tvarumo užtikrinimas patikėtas Orion Wealth ir investuojamas fondo kapitalas auga: prieš tris metus pradinis Mariaus Jakulio Jason paskirtas fondo turtas 2021 gruodį siekė 8,23 mln Eur. MJJ fondo valdybos narys ir Orion Wealth vadovas Mindaugas Strėlis sako, jog per pirmuosius metus išgryninta fondo kryptis, nuveikti darbai ir sukurta fondo kapitalo investicinė strategija sukūrė stiprų pagrindą tvariai organizacijos veiklai. „Svarbiausia nebijoti daryti gerų darbų garsiai ir nebijoti jų daryti šiandien. Tik pavyzdžiu galime užkrėsti vieni kitus ir tik kartu galime pasiekti stiprių rezultatų“, – sako Orion Wealth vadovas, kuris drauge su fondo valdyba sieks bendrai veiklai pritraukti ir kitus filantropine veikla tikinčius verslininkus.

Marius Jakulis Jason į Lietuvą gyventi atvyko netrukus po Nepriklausomybės atgavimo 1992-aisiais. Per gyvenimo Lietuvoje metus Marius kartu su partneriais investavo, įkūrė:

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!