MJJ fondas paskelbė konkursą užsienio universitetuose PHD baigusiems ir į Lietuvą atvykti norintiems akademikams

MJJ Fondas siekia prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių lietuvių atlyginimų steigimo, tiems, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais.

Nepriklausomos komisijos ir universitetų atstovų atrinktiems, iš užsienio atvykti norintiems akademikams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs sumą atlygiui prisidedant prie universiteto mokamo atlyginimo, taip siekiant dėl geriausiųjų protų konkuruoti su Europos universitetais.

Prioritetinės kryptys: socialiniai, fiziniai, biomedicinos, technologiniai mokslai.

Kviečiame teikti kandidatūras registruojantis fondo puslapyje iki balandžio 15 d: https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/

Galimi pareiškėjai

Fondo atlyginimo grantą gali gauti užsienyje daktaro laipsnį apsigynęs akademikas siekiantis karjerą tęsti Lietuvoje ir savo prioritetinių fondui krypčių žiniomis dalintis su Lietuvos universitetų studentais. Registruotis gali tiek pats atvykti norintis akademikas, tiek ir jį pasikviesti siekiantis universitetas – fakultetų dekanai, prodekanai.

Registracijos ir grantų tvarka

Kandidatų registracija su prisistatymu atliekama lietuvių arba anglų kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą fondo svetainėje https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/, iki 2019 m. balandžio 15 d.

Akademikui atlyginimo grantas skiriamas bendradarbiaujant su jį kviečiančiu universitetu. Grantą gavęs akademikas sutinka fondo vardą atstovauti jo pavadinimą pridedant prie savo pareigybių.

Šių metų atrankoje siekiantis dalyvauti akademikas turi akademinę veiklą Lietuvoje pradėti 2019 metais. Atlygį MJJ fondas skiria trims metams.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik pilnai užpildytos ir išsamios paraiškos. Išsamiųjų paraiškų ekspertinis vertinimas bus atliekamas subūrus aktualius konkrečią akademinę sritį išmanančius nepriklausomus ekspertus ir universiteto atstovus. Kandidatus iki gegužės 15 d atrinks nepriklausoma komisija bendradarbiaudama su universitetu.

 

 

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!