MJJ fondas skelbia 2020 metų konkursą užsienio universitetuose PHD baigusiems ir į Lietuvą atvykti norintiems mokslininkams

MJJ Fondas siekia prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių lietuvių atlyginimų steigimo, tiems, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais.

„Praleidus daugiau nei 6 metus prestižinėse užsienio mokslo institucijose nusprendžiau, kad savo mokslines idėjas galiu lygiai taip pat realizuoti Lietuvoje, taip galėdamas prisidėti prie sėkmingos Lietuvos augimo ir mokslo populiarinimo. Tikiu, kad darbas savo šalyje gali teikti daug daugiau prasmės, įkvėpimo ir savirealizacijos. MJJ fondo skirta finansinė parama stipriai palengvino tokį apsisprendimą,” – sako postdoktorantūros tyrėjas Kasparas Rakštys, iš University of Queensland, Australijoje grįžęs į KTU cheminės technologijos fakultetą, Dr. Vytauto Getaučio grupę, tęsti tyrimų organinių fotopuslaidininkių, skirtų naujos kartos saulės elementams, srityje.

Pernai metais konkursą laimėjusių ir iš Japonijos, Australijos, JAV, JK atvykusių septynių tyrėjų atlyginimams fondas skyrė 220 900 Eur. Taip pat ir šiais metais, nepriklausomos komisijos ir universitetų atstovų atrinktiems, iš užsienio atvykti norintiems mokslininkams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs sumą atlygiui prisidedant prie universiteto mokamo atlyginimo, taip siekiant dėl geriausiųjų protų konkuruoti su Europos universitetais.

Nepriklausomos komisijos ir universitetų atstovų atrinktiems, iš užsienio atvykti norintiems mokslininkams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs sumą atlygiui prisidedant prie universiteto mokamo atlyginimo, taip siekiant dėl geriausiųjų protų konkuruoti su Europos universitetais.

Prioritetinės kryptys: socialiniai, fiziniai, biomedicinos, technologiniai, veterinarijos mokslai.

Kviečiame teikti kandidatūras registruojantis fondo puslapyje: https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/

Galimi pareiškėjai

Fondo atlyginimo grantą gali gauti užsienyje daktaro laipsnį apsigynęs akademikas siekiantis karjerą tęsti Lietuvoje ir savo prioritetinių fondui krypčių žiniomis dalintis su Lietuvos universitetų studentais. Registruotis gali tiek pats atvykti norintis akademikas, tiek ir jį pasikviesti siekiantis universitetas – fakultetų dekanai, prodekanai.

Paraišką pateikti kviečiame iki gruodžio 1 dienos.

Registracijos ir grantų tvarka

Kandidatų registracija su prisistatymu atliekama lietuvių arba anglų kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą fondo svetainėje https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/

Akademikui atlyginimo grantas skiriamas bendradarbiaujant su jį kviečiančiu universitetu. Grantą gavęs akademikas sutinka fondo vardą atstovauti jo pavadinimą pridedant prie savo pareigybių.

Šių metų atrankoje siekiantis dalyvauti akademikas turi akademinę veiklą Lietuvoje pradėti 2020-2021 metais. Atlygį MJJ fondas skiria nuo vienų iki trijų metų.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik pilnai užpildytos ir išsamios paraiškos. Išsamiųjų paraiškų ekspertinis vertinimas bus atliekamas subūrus aktualius konkrečią akademinę sritį išmanančius nepriklausomus ekspertus ir universiteto atstovus.

Turinčius klausimų apie sugrįžimo procesą ar darbą Lietuvos universitetuose kviečiame rašyti kotryna@mjjfondas.lt. Mielai supažindinsime su MJJ fondo grantus 2019-2020 metais gavusiais ir į Lietuvą jau grįžusiais tarptautiniais mokslininkais apie kuriuos informaciją rasite ČIA.

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!