MJJ Žinių grantas Augustei Dudutytei vienerių metų nelygybių ir socialinių mokslų magistro programai London School of Economics universitete

Šiuo metu Vilniaus Arkivyskupijos Carite advokacijos ir komunikacijos vadove dirbanti Augustė yra įsitraukusi į socialinės atskirties nagrinėjimą: daugiausia dėmesio Augustė skiria pabėgėlių integracijos problemų atstovavimui, politinių sprendimų ir pakeitimų teikimui bei tolerantiško ir etiško komunikavimo apie pabėgėlius skatinimui platesnėje visuomenėje. Praeitais metais VA Caritas užsieniečių integracijos programoje koordinavo keturiolikos pabėgėlių šeimų integraciją Lietuvoje.
„Šalia savo įprastų atsakomybių, aš reguliariai pasisakau ir komentuoju pabėgėlių integracijos ir politikos klausimais, dalyvauju užsienio ir Lietuvos radijų laidose, žiniose, konsultavau TMO apie sėkmingas užsieniečių integracijos praktikas, publikavau straipsnį LRT ir kituose didžiuosiuose portaluose apie pabėgėlių ir musulmonų diskriminaciją Lietuvoje, skaičiau pranešimą Nacionaliniame darbo su jaunimu forume apie iššūkius, kuriuos patiria jaunuoliai pabėgėliai bei atstovavau pabėgėlių interesus tarpinstituciniuose susitikimuose su Vyriausybės, NVO ir Seimo atstovais“, — dalinasi Augustė.

Augustė jau šešis metus darbuojasi ir savanoriauja su vaikais ir jaunimu Antakalnio atvirame jaunimo centre ir „Lietuvos Atgajoje“. 

„Žmogaus galimybė kibtis į gyvenimą priklauso ne tik nuo jo/jos asmeninių pastangų, bet ir nuo kitų jį veikiančių socialinių faktorių. Pasak tyrėjų, dabartinė dominuojanti visuomenės organizavimo santvarka – neoliberalizmas – ir iš jos kylančios socio-ekonominės aplinkybės sudaro mažai realių galimybių žmogaus socialiniam mobilumui. Paradigma skurdą mato kaip individo pasirinkimų rezultatą ir nepripažįsta struktūrinių faktorių įtakos, todėl neoliberalistiniai sprendimai nėra tinkami mažiau privilegijuotiems asmenims.  Mano ambicija – nagrinėti alternatyvius socialinio mobilumo modelius, kurie leistų jaunam žmogui išpildyti savo potencialą, atsižvelgiant į jį veikiančius faktorius (tokius, kaip: socialinė padėtis, lytis, religija, etniškumas, negalia, seksualinė orientacija ir pan.). Kaip išeities tašką šiam klausimui renkuosi nagrinėti tarpdisciplinišką darbą su jaunimu. Būtent šios srities nagrinėjimui ir noriu paskirti savo magistrą, įgyti ekspertizės, kurią pati galėčiau taikyti praktikoje bei viešinti kitiems Lietuvoje. Esu įsitikinusi, kad Nelygybių ir Socialinių mokslų magistras papildys mano lig šiol įgytą praktinę ir akademinę patirtį ir sustiprins mano pastangas tapti profesionalia socialinės atskirties tyrėja-praktike.“, — sako Augustė.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Augustė įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie grįžti ir Lietuvoje verslą kurti siekiančių pasaulio lietuvių.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!