MJJ Žinių grantas Dovilei Butrimaitei, Management of Information Systems and Digital Innovation magistro studijoms London School of Economics and Political Science

“Mano ambicija – prisidėti prie darnaus verslo vystymosi Lietuvoje. Šiandien man tai reiškia galimybę sukauptas žinias LSE universitete atvežti į lietuviško kapitalo įmones. Norėčiau, kad lietuviškos įmonės spręstų plačiai visuomenėje paplitusias problemas, tokias kaip socialinė atskirtis bei nelygybė, skurdas bei išsilavinimo nepasiekiamumas. Tikiu, kad pasitelkus technologijų atnešamą naudą bei jose dirbančių žmonių žinias, galima kiekvieną technologinį sprendimą pritaikyti ne tik tikslinei įmonės auditorijai bet ir valstybės lygmenyje. Technologijų pritaikymas sprendžiant iššūkius palengvina mūsų gyvenimą, taupo valstybės tarnautojų bei piliečių laiką, o efektyvus resursų valdymas dabar yra svarbus aspektas, sąlygojantis šalies ekonomikos augimą ateityje”, apie savo tikslus pasakoja Dovilė.

Informacinių technologijų vadybos bei skaitmeninių inovacijų studijų kryptį LSE universitete pasirinko, nes dažnai galvojant apie didelių inovacijų vertę ekonomikai ir jų nešamą materialinę gerovę pamirštama, kaip smarkiai jos veikia visuomenės interesus. Dovilė tiki, jog tam, kad kuriami nauji technologiniai sprendimai ar tobulinami esami turėtų apčiuopiamą naudą ne tik juos sukūrusiems asmenims, svarbu mokyti būsimus vadovus tvarios socialinės transformacijos. Būtent LSE universiteto siūloma programa yra tarpdisciplinari ir gali pasiūlyti į technologijas orientuotas studijas, kurios dėstomos, pasitelkiant unikalų visuomeninio poveikio atskaitos tašką.

“Tai man rūpi todėl, jog žaugau kaimo aplinkoje, kur didžioji dauguma gyventojų priklauso tautinei mažumai. Jau paauglystės metais aktyviai savanoriaudavau organizacijose dirbančiose su vaikais. Savo vasaras leisdavau „Matiškės“ stovyklos vadovo pozicijoje, o studijų metais savanorystę stovykloje pakeičiau į VŠĮ „Sotas“ dienos centro lankymą. Šalia šių veiklų, turėjau galimybę mokytis verslo studijų viename geriausių privačių universitetų Lietuvoje. Tokios įvairios patirtys leido formuotis plačiam Lietuvos visuomenės suvokimui, nes savo akimis galėjau pamatyti ir suprasti, kaip atrodo skirtingiems socialiniams sluoksniams priklausančių žmonių kasdienybė, svajonės ir galimybės. Būtent tai skatina norą daug žadančias technologijas sujungti su darniu visuomenės vystymuisi”, – dalinasi Dovilė.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Dovilė įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Dovilė darbus tęs Lietuvoje.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 53 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!