MJJ Žinių grantas Gustui Mikutavičiui, Statistikos magistro studijoms ETH Zurich university

Gustas neseniai baigė Vilniaus universiteto Finansų ir draudimo matematikos studijų programą Matematikos ir informatikos fakultete. Jis ne tik buvo vienas geriausiai besimokančių studentų, bet jam rašant bakalauro baigiamąjį darbą pavyko įrodyti naują teoremą apie apibendrintų subeksponentinių skirstinių sandaugas. Šia tematika jis rašo mokslinį straipsnį, kurį kartu su profesoriumi Jonu Šiauliu ketina pateikti publikacijai. AAI Labs jaunesniuoju duomenų mokslininku bei mašininio mokymosi modelių tyrėju dirbantis Gustas po darbų taip pat padeda moksleiviams pasiruošti matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Šį rugsėjį Gustas pradės studijas ETH Zurich universiteto statistikos magistro programoje Ciuriche, Šveicarijoje, kuri vertinama kaip viena geriausių pasaulyje.

„Šiose studijose sukauptas žinias norėčiau panaudoti kuriant matematikos ir informatikos švietimo platformą mokiniams ir studentams. Apie nepakankamą matematikos švietimo lygį kasmet mums liudija valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai. Studijuodamas Vilniaus universitete pastebėjau, kad daugumai matematikos krypčių studentų trūksta ne motyvacijos ar jėgų mokytis, o mokyklinių matematikos žinių, išlavintologinio mąstymo bei apskritai mokėjimo mokytis. Tad esu linkęs tikėti, kad prastų rezultatų problema

slypi būtent dabartinėje matematikos mokymo metodologijoje, kurią galima keisti pasitelkiant inovatyvius ir į supratimą orientuotus sprendimus. Naujai kuriama edukacinė platforma kokybišką matematinį švietimą padarytų prieinamą ne tik didesnei daliai Lietuvos moksleivių, bet ir studentų. ETH Zurich universitete sukauptos ir Lietuvos studentams perteiktos statistinės ir dirbtinio intelekto žinios leistų paruošti pakankamą kiekį

aukščiausios klasės statistikos ir duomenų mokslo specialistų. Tokiu būdu būtų patenkinta ateityje visdidėsianti statistinių krypčių išsilavinimą turinčių profesionalų paklausa, o tai Lietuvai suteiktų pranašumą informacinių technologijų srityje prieš kitas panašios ekonomikos šiaurės ir vidurio Europos valstybes“, – savo motyvacija dalinasi Gustas.

Priimdamas MJJ fondo stipendiją Gustas įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Gustas darbus tęs Lietuvoje. Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 53 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!