MJJ Žinių grantas Mildai Venckutei lyginamosios socialinės politikos magistro programai Oksfordo universitete

„Tikiu įrodymais grįsta politika ir, nors Lietuva ir nuėjo ilgą kelią teigiamų pokyčių link, patirtis Europos Sąjungos lygmeniu rodo, kad turime erdvės stiebtis aukštyn, taip užtikrinti efektyvesnį išteklių panaudojimą, didesnį viešosios politikos veiksmingumą ir galiausiai visuomenės gerovę. Prie to, net jei maža dalimi, norėčiau prisidėti ir aš“

Milda sako, jog visuomet jautė didelę aistrą mokslui. Tai liudija jos akademiniai pasiekimai nuo pirmųjų metų mokykloje iki universiteto. 2014 m. bendrojo ugdymo programą baigė būdama tarp geriausių Lietuvoje. Po ketverių metų bakalauro studijas Vilniaus universitete baigė cum laude – pirma savo kurse ir pripažinta kaip parašiusi tais metais geriausią bakalauro darbą šiuolaikinės politikos srityje. Kaip viena geriausių to meto socialinių mokslų studentų Lietuvoje, 2017-2018 mokslo metais Milda buvo apdovanota prestižine Lietuvos Respublikos Prezidentų vardine stipendija už akademinius pasiekimus. Tad siekdama pilnai išnaudoti savo galimybes Milda įstojo į Oksfordo universitetą, kuris siūlo unikalias galimybes dirbti bei mokytis kartu su pasaulinio lygio akademikais.

Pastaruosius trejus su puse metų Milda dirbo gerai įsitvirtinusiame europinių tyrimų bei politikos analizės centre – PPMI. Prie organizacijos Milda prisijungė kaip praktikantė dar 2017 m. ir vos per dvejus su puse metų išbandė ne tik jaunesniosios analitikės ir analitikės kasdienybę, bet ir tapo tuo metu jauniausia vyresniąja analitike daugiau nei 50 žmonių organizacijoje. Per daugiau nei trejus su puse metų profesinės patirties viešosios politikos analizės srityje, rengė tyrimų dizaino pasiūlumus, koordinavo konsultacijas su suinteresuotomis šalimis bei ekspertais, rinko duomenis, atliko kokybinę bei kiekybinę duomenų analizę, ir prisidėjo rengiant tyrimų ataskaitas bei rekomendacijas Europos Komisijai, Europos Sąjungos agentūroms bei atskiroms valstybėms narėms. Daugelis projektų, nors europiniai, bet, be kitų šalių, palietė Lietuvą. Jai teko ne tik lyginti mūsų šalies praktikas su kitomis, bet ir siūlyti mūsų gerąją praktiką bei patirtį kitoms Europos Sąjungos ar semtis įkvėpimo pokyčiams mūsų šalyje iš kitų.

„Esu įsitikinusi, kad būtent šiuo mano profesinio kelio etapu, studijos Oksforde suteiks daugiausiai pridėtinės vertės bei naudos tolimesnei mano karjerai ir puikiai papildys mano entuziazmą mokymosi procesui, profesinę patirtį bei išsilavinimą ir turimus įgūdžius bei žinias. Socialinės politikos bei intervencijos departamentas Oksfordo universitete didžiuojasi, jog jų siūloma programa akcentuoja lyginamosios perspektyvos svarbą ir remiasi ja. Iš tiesų, pastaruosius keletą metų turėjau ne vieną progą analizuoti švietimo, mokymosi visą gyvenimą bei darbo rinkos politikos temas ir tvirtai įsitikinau, kad lyginamoji analizė turi itin didelį potencialą norint identifikuoti efektyvius sprendimus sudėtingiausiems iššūkiams spręsti. Antra, Lietuva priklauso EBPO, o aš planuoju ir toliau tęsti tiriamąją veiklą apsiribodama Europos Sąjungos šalimis narėmis. Programos skiriamas dėmesys pažangioms ekonomikoms, konkrečiai EBPO narėms man suteiks galimybę įgyti trūkstamų žinių bei maksimaliai efektyviai išnaudoti vos vienerių metų studijas. Trečia, programa apima tiek teorinius, tiek metodologinius dalykus, ir jie tobulai subalansuoti mano poreikiams. Todėl, tikiu, kad studijos Oksfordo universitete man padės subalansuoti praktinius įgūdžius, kuriuos įgijau pastaruosius trejus metus dirbama viešosios politikos analizės srityje, ir teorines žinias, ypač naujuose laukuose“, – dalinasi Milda.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Milda įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!