MJJ Žinių grantas Paulinai Aliukonytei vienų metų matematinės statistikos magistrui Cambridge universiteto matematikos fakultete

Daugiau nei du metus duomenų mokslininke dirbanti Paulina sprendžia time series optimizavimo problemas, dirba su NLP (natural language processing) užduotimis bei rekomendacinėmis sistemomis, domisi duomenų analizės technologijomis. Matematinės statistikos kursą Kembridžo universiteto Matematikos fakultete pasirinko suvokdama, jog daugeliui Lietuvos startuolių bei įmoniu vis labiau reikia žmonių, kompetentingų problemas spręsti iš pagrindų, o tokios užduotys neretai reikalauja gilaus modelių suvokimo, ne tik jų praktinio panaudojimo, kas pernelyg paplitę inžineriniuose kursuose.

„Mano pasirinktas kursas yra specifinis savo teoriniu pobūdžiu, kuris yra neatsiejama dalis suvokiant, kaip modeliai veikia iš formalaus statistinio požiūrio. Šis kursas yra puiki kelio pradžia būsimam mokslininkui visose srityse, reikalaujančiose statistikos ir dirbtinio intelekto: proteomikos, autonominio vairavimo, robotizacijos ir kitose srityse, kur savo pirmus žingsnius žengia lietuviški startuoliai ir kur esmė yra intelektinė nuosavybė patentuojamų modelių sferoje – būtent šiai sričiai yra reikalingas fundamentalus statistikos suvokimas, kuris gali būti įgytas tik tokiuose teoretiniuose kursuose kaip mano pasirinkta magistro programa“, — dalinasi Paulina.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Paulina įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!