MJJ Žinių grantas Pauliui Sasnauskui Advanced Computing magistro studijoms London Imperial College

„Įvairios popamokinės ir postudijinės veiklos man suteikė galimybę įgyti daug žinių informatikoje, programų sistemų projektavime ir kūrime, pavyzdžiui dalyvavimas „iGEM“ konkurse su Vilnius-Lithuania komanda arba praktika mažųjų palydovų programinės įrangos kompanijoje. Šie dalykai, prie Magna Cum Laude diplomo, leido suprasti, kad norėčiau tęsti studijas šioje srityje“, – apie savo motyvaciją pasakoja Paulius.

Nuo pat bakalauro studijų pradžios Paulius stengėsi plėsti žinias ir dalyvauti įvairiuose konkursuose. 2018-2020 metais dalyvavo tarptautiniame studentų programavimo konkurse (ICPC), taip pat kasmet nuo 2019 dalyvauja „Google“ organizuojamuose „Hash Code“ ir „Code Jam“ konkursuose. Kad susipažintų su būsimomis studijomis ir naujausiais tyrimais mašininio mokymosi srityje, bakalauro darbo vadovas Paulių išsiuntė į vieną aukščiausio lygio šioje srityje konferencijų „NeurIPS 2021“.

Studijuojant universitete Paulius užėmė svarbų vaidmenį tarptautinio „iGEM“ konkurso laimėtojų komandoje. Vilnius-Lithuania iGEM komanda kasmet dalyvauja tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“. Konkurso tikslas – sukurti projektą kuris sprendžia visus paveikiančią biologinę problemą ir pristatyti sprendimo rezultatus. Konkurse jų komanda pasirodė itin gerai, ir pelnė konkurso didįjį prizą. Taip pat komanda pelnė Globalios Lietuvos 2020 apdovanojimą „Už skambų balsą pasaulio moksle“. Dalyvaujant „iGEM“ konkurse vienas iš išsikeltų tikslų buvo sukurti programinę įrangą matematiniam modeliui optimizuoti juostelinius testus. Ši projekto dalis buvo sėkminga, todėl darbai prie jos tęsiasi net po konkurso.

Kad pasidalintų savo žiniomis, universitete Paulius inicijavo „Google Developer Student Club“, kur studentai gali ateiti ir išmokti įvairių temų susijusių su informatika (pvz. mašininio mokymosi metodai, papildyta realybė, Web programavimo karkasai, versijų kontrolės sistemos). Šis klubas atspindi Pauliaus požiūrį į švietimą – lyderystė, dalijimasis, ir žinios kiekvienam.

Po studijų Paulius svarsto apie keletą galimų veiklos krypčių: tęsti mokslus doktorantūros studijose, užsiimti tyrėjo ir plėtros veikla įmonėje, dėstyti Vilniaus universitete.

„Doktorantūros studijos leistų prisidėti prie pažangiausių tyrimų ir taip prisidėti prie mokslo pažangos. Jei, visgi, nuspręsiu, kad mokslininko kelias ne man, tada norėtųsi prisidėti prie įmonių Lietuvoje, kurios naudoja pažangiausias technologijas, pavyzdžiui prie „Sensmetry“, kurie vysto autonominio vairavimo technologijas, arba „Neurotechnology“, kurie pasitelkia mašininio mokymosi algoritmus robotikai ir smegenų tyrimams. Abiejose šiose srityse informatikos specialistai itin reikalingi, o iš magistro studijų galėčiau pritaikyti mašininio mokymo žinias konstruojant modelius, kurie naudojami dirbtiniame intelekte ir sprendimų priėmime. Taip pat mano vienas iš išsikeltų tikslų – perduoti žinias ir sukauptą patirtį dėstant Vilniaus universitete. Manau, kad pasisėmus žinių iš geriausių pasaulio universitetų būtų galima pristatyti naujausius tyrimus ir pasidalinti geriausiais metodais, vystomais šioje srityje. Šią kryptį bandyčiau įgyvendinti nesvarbu ar pasirinkčiau doktorantūros kelią, ar tyrimo ir plėtros įmonėse kelią,“- vizija dalinasi Paulius.

Priimdamas MJJ fondo stipendiją Paulius įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Paulius darbus tęs Lietuvoje. Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 53 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!