MJJ Žinių grantas Ugnei Dirdaitei dviejų metų biologinių mokslų magistro programai Wageningen universitete

Dirbdama Continental Automotive įmonėje, Ugnė taip pat kuria iš pomidorų stiebų bioskaidžią pakuotę, kurią bus galima netolimoje ateityje pritaikyti maisto išsinešimui. Praeityje Lietuvoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje organinės chemijos ir biotechnologijų mokslinėse grupėse dirbusi Ugnė siekia prisidėti prie globalinio atšilimo mažinimo, buitines šiukšles panaudojant vertingesnių produktų kūrimui ir taip prailginant nereikalingų daiktų gyvavimo laiką.

„Siekiu mokintis biorafinavimo — atliekų inžinerijos, kas yra vienas iš veiksmingesnių būdų, norint sumažinti CO2, vandens pėdsaką. Dėl to reikia mokytis inovacijų iš užsienio ekspertų, didinti pažinčių ratą, kad vėliau būtų galima pritraukti užsienio investicijas į Lietuvą. Wageningen praktiškai paruošia ekspertus, nes turi visą reikalingą įrangą ir bendradarbiauja su žinomomis įmonėmis. Po studijų ten ketinu padėti KTU universitetui sustiprinti Pramoninės Biotechnologijos programą, ketinu rašyti ES paramos projektą biorafinavimo įmonės steigimui bei parvežti Lietuvai naujausių technologijų know-how, kurios leidžia perorientuoti taršią gamybą į tvarią gamybą, o tai be galo svabu, nes 2030 m. ES reikės sumažinti CO2 išmetamą kiekį“, — dalinasi Ugnė.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Ugnė įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!