MJJ Žinių stipendija Emilijai Platūkytei, Edukologijos magistro studijoms Oksfordo universitete

Nuo 2019 m. Emilija dirba matematikos ir ekonomikos korepetitore bei prisideda prie papildomos ugdymo akademijos „Alfa klasė“ vystymo. Be moksleivių iš Lietuvos, teko konsultuoti mokinius ir iš Italijos, Tailando bei kitų pasaulio šalių. Emilija sako, jog “dirbdama korepetitore aktyviai stebiu, kaip formuojasi mokinių tapatybė, ypač dabar – naujų akademinių technologijų ir dirbtinio intelekto proveržio metu.”

Bakalauro studijų metu Emilija pusmetį viešėjo NYU Niujorke, kur turėjo galimybę užsirašyti į magistro pakopos paskaitą „Edukacija ir globalizacija“.

“Kadangi buvau vos viena iš kelių bakalauro pakopos studenčių, dėl profesinių interesų ir ankstesnių akademinių pasiekimų gavusių išimtį užsirašyti į šią magistro pakopos paskaitą, didžiavausi unikalia galimybe mokytis apie švietimo politikos formavimą, ypač per socialinių neramumų, nelygybės ir technologinių pokyčių prizmę. Nors bakalauro studijų metu specializavausi ekonomikos ir matematikos srityse, kuriose įgyjau stiprias teorines ir praktines socialinių mokslų žinias bei buvau apdovanota net keliais akademiniais apdovanojimais, pandemijos metu įvykę pokyčiai švietimo srityje bei ši paskaita sužavėjo mane ir patvirtino, kad švietimas – mano ateities studijų kryptis, “ – dalinasi Emilija apie motyvaciją pasirinkti Edukologijos magistro studijas Oksfordo universitete, kurios suteiks jai kompetencijų, reikalingų formuoti inovatyvią Lietuvos ir pasaulio švietimo sistemą.

Baigusi studijas Emilija planuoja tęsti savo pradėtus darbus švietimo srityje Lietuvoje. Planuoja grįžti į „Alfa klasės“ – papildomos mokymosi akademijos – komandą ir toliau prisidėti prie įmonės plėtros. Kartu su komanda šiuo metu kuria edukacinių technologijų inovacinį produktą, tad Oksforde įgytas žinias planuoja išnaudoti šios inovacijos tobulinimui ir pritaikymui Lietuvos švietimo sistemos rinkoje. Ilgalaikėje perspektyvoje Emilija profesiškai įsitrauks ir į viešąjį sektorių ir prisidės savo kompetencijomis prie akademinių programų ir švietimo vizijos kūrimo Lietuvoje.

“Tikiu, kad susiduriant su dideliu mokytojų trūkumu ir prastais nacionalinių egzaminų rezultatais, ypač gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, Lietuvai be galo reikalingi užsienyje patirties įgiję ir edukologijos studijas baigę specialistai, kurie galės pritaikyti savo žinias ir prisidėti prie šalies švietimo sistemos tobulinimo“ – dalinasi Emilija

Emilijai MJJ fondo stipendija įsteigta bendradarbiaujant su Valstybinio studijų fondo konkursu „Kitas 100“.

Studijų metu Emilija dalinsis savo žiniomis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Emilija darbus tęs Lietuvoje. Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 30 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!