MJJ Žinių stipendija Liucijai Vaicenavičiūtei, Basic and Translational Neuroscience magistro programai Kembridžo universitete

Su pagyrimu baigusi Vilniaus licėjų bakalauro studijas Liucija tęsė University College London, Human Sciences programoje, neuromokslų, molekulinės biologijos, psichologijos specializacijoje.
Basic and Translational Neuroscience magistro programa Kembridže į kurią įstojo Liucija ypatinga dėl savo išskirtinio teikiamo dėmesio taikomajam neuromokslų aspektui. Liucija nori būti žmogus-tiltas tarp akademijos ir visuomenės sveikatos politikos. Tapdama taikomųjų neuromokslų specialiste, ji sieks kurti intervencijas – tiek medikamentines, tiek psichosocialines – psichologinio vaikų gerbūvio gerinimui Lietuvoje.

„Po studijų baigimo, planuoju grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie čia veikiančių mokslinių tyrimų grupių.  Bedirbant mokslinį darbą, planuoju būti aktyviai įsitraukus į Integruotųjų neuromokslų asociacijos vykdomus visuomeninius projektus, siekiančius šviesti Lietuvos visuomenę aktualiausiais neuromokslų bei neurologinių ligų klausimais. Vienas iš svarbiausių mano ilgalaikių asmeninių tikslų yra įsitraukti sprendžiant mokslo ir visuomenės sveikatos politikos klausimus Lietuvoje. Lietuvoje itin trūksta žmonių, turinčių neuromokslinį išsilavinimą ir galinčių patarti opiausiais psichiatrinių sutrikimų bei neurodegeneracinių ligų klausimais sveikatos apsaugos sistemoje. Viena iš sričių, prie kurios vystymo norėčiau prisidėti – tai LR Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus veikla. Šis skyrius savo veikla ne tik pabrėžia medikamentinį sveikatos problemų sprendimą, bet taip pat siekia taikyti psichosocialines intervencijas, panašias į tas, kurių efektyvumą vertinome atlikdami tyrimą su Integruotųjų neuromokslų asociacijos keturių ekspertų komanda“, – dalinasi stipendijos laureatė Liucija.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Liucija įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Liucija darbus tęs Lietuvoje. Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 30 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!