Mokslo krypties grantas skirtas Aleksej Zelezniak, Chalmers University of Technology, Švedija

Aleksej suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jo mokslinių tyrimų kryptis – bioinformatika ir sisteminė biologija.

Prieš 13 metų užsienyje mokslinę karjerą pradėjęs lietuvis Aleksej Železniak 2017 metais įkūrė laboratoriją Chalmers technologijos universitete, Geteborge, Švedijoje ir šiuo metu ten dirba su aštuonių žmonių komanda.

Aleksej 2007 m. baigė bioinžinerijos programos bakalaurą Vilnius Tech (tuometiname Vilniaus Gedimino Technikos universitete), mokslus tęsė Danijos Technikos universitete (Technical University of Denmark), kuriame baigė magistro studijas. Daktaro laipsnį įgijo Vokietijoje esančioje European Molecular Biology Laboratory, o podoktorantūros tyrimus atliko Kembridžo universitete Jungtinėje Karalystėje.

„Šiuolaikinė biologija tai didžiųjų duomenų mokslas ir šiuo metu visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą, yra didelis bioinformatikos, kompiuterinės biologijos specialistų trūkumas, gebančių analizuoti ir interpretuoti didžiuosius iš eksperimentų atsirandančius duomenis. Specialistų ir ekspertų kritinės masės trūkumas limituoja galimybes kurti naujos kartos medicinos ir biotechnologijos verslus Lietuvoje, taip pat skatina jaunus protus ieškant žinių ir patirties emigruoti į kitas Europos šalis. Aš tikiu, kad mūsų nauja laboratorija prisidės prie pasaulinio lygio kvalifikacijos specialistų ruošimo, o būtent paralelinės laboratorijos formatas paskatins busimųjų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tarptautinių žinių ir patirties mainus, pvz. per stažuotes užsienio universitetuose.“ – dalinasi Aleksej.

MJJ fondo granto 2021-2o23 metams ir VU Gyvybės mokslų centro dėka Aleksej jau nuo šių metų pradės kurti paralelinę laboratoriją Vilniaus universitete ir vykdyti mokslinę veiklą toliau prisidedant prie VU GMC tarpdisciplininių mokslų plėtros.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!