Mokslo krypties grantas skirtas Algirdui Toleikiui, University of Warwick, Jungtinė Karalystė

Algirdui suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jo mokslinių tyrimų kryptis – pavienių molekulių mechanikos tyrimai, kuriais jis kartu su suburta komanda sieks išsiaiškinti, kaip veikia DNR motorai ir kaip juos būtų galima pritaikyti biotechnologijose.

Biochemikas ir biofizikas Algirdas Toleikis į Lietuvą grįžta po devynių metų mokslinės karjeros Jungtinėje Karalystėje. VU baigęs biochemijos studijas ir laimėjęs „Wellcome Trust“ stipendiją studijavo doktorantūroje prestižiniame UCL universitete, vėliau podoktorantūros stažuotę vykdė Voriko universitete. Visuomet į Lietuvą grįžti norėjęs mokslininkas parsiveža ir pirmą kartą lietuviui mokslininkui skirtą Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) grantą prietaisams ir reagentams. Tarptautinėje EMBO atrankoje itin aukštai įvertintas biochemiko Algirdo Toleikio projektas leis Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (VU GMC) steigti EMBO standartus atitinkančią molekulinės biologijos laboratoriją.

Šios laboratorijos sėkme neabejoja ir VU GMC direktorius prof. dr. Gintaras Valinčius. „VU GMC nuosekliai vykdo talentingų mokslininkų „protų medžioklę“. Kai prieš metus Algirdas parašė laišką, kuriame pasidalijo idėja apie pavienių biomolekulių mikroskopijos tyrimus, nekilo jokių abejonių – turime įsteigti tokią laboratoriją ir GMC“, – pasakoja centro vadovas. Kavli premijos laureatas VU GMC profesorius Virginijus Šikšnys sako, kad jaunojo mokslininko laimėta dotacija atspindi bendrą Lietuvos narystės EMBO sėkmės istoriją. „2017 m. Lietuvai tapus Europos molekulinės biologijos konferencijos (EMBC) nare, atsivėrė naujos galimybės jaunus mokslininkus, įgijusius unikalios patirties užsienio laboratorijose, sugrąžinti į Lietuvą pasinaudojant EMBO programomis. Tikimės, kad Algirdo sėkmė įkvėps ir kitus jaunus mokslininkus pasinaudoti naujomis galimybėmis ir įgyvendinti savo mokslines idėjas Lietuvoje“, – sako jis.

„Lietuva yra mano namai – čia noriu gyventi ir dirbti. Parvežu pavienių molekulių jėgos mikroskopijos įgūdžius. Tai itin aukštų technologijų mikroskopijos technika, kaip optiniai ir magnetiniai pincetai, kurie leidžia itin tiksliai paveikti molekules tam tikra jėga, arba pamatuoti tų molekulių sukuriamą jėgą. Viena itin svarbi tokių molekulių grupė yra DNR motoriniai baltymai. Jie susiję su kai kuriomis vėžio formomis, taip pat yra svarbūs CRISPR genų žirklių technologijose. Panaudojus pavienių molekulių jėgos mikroskopijos technikas, galima rasti daugelį atsakymų kaip tie DNR motorai veikia, kodėl jie sugenda susirgus, arba kaip juos panaudoti biotechnologijose. Jungtinėje Karalystėje teko dirbti su vienais iš geriausių pasaulyje šių sričių specialistais – Martin Webb, Justin Molloy ir Rob Cross. Tai neeilinio talento mokslininkai, tapę tikrais pionieriais pasaulyje pavienių molekulių ir molekulinių motorų tyrimuose. Taip pat ir puikūs mentoriai visam gyvenimui. Kai sužinojo apie mano planus, patys su manimi susisiekė siūlydami visokeriopą pagalbą įkuriant savo mokslinę grupę Lietuvoje.“, – dalinasi granto laureatas Algirdas Toleikis.

MJJ fondas džiaugiasi, jog grantu galės prisidėti prie šio mokslininko atlygio steigimo trims metams.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!