Mokslo krypties grantas skirtas Ievai Vasiliauskaitei-Brooks, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas

Ievai suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Ieva Vasiliauskaitė – Brooks yra biochemikė, virusologė, struktūrinės biologijos specialistė publikavusi straipsnius aukščiausio reitingo moksliniuose žurnaluose tokiuose kaip Nature ir Nature Communications. Pagrindinė mokslinių tyrimų tema yra membraniniai baltymai, jų tretinė struktūra ir funkcijos.

13 metus praleidusi užsienyje (3 metus Švedijoje ir 10 metų Prancūzijoje), kur mokėsi ir dirbo mokslinėse institucijose, Ieva grįžo dirbti Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Neuromokslų institute, kaip vyresnioji mokslo darbuotoja.

VU baigusi biochemijos bakalauro studijas, mokslus toliau tęsė Švedijoje, kur Uppsala universitete įgijo magistro laipsnį. Gavusi Marie Curie stipendiją doktorantūros studijoms prestižiniame Pastero institute Paryžiuje sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją struktūrinės virusologijos srityje. Vėliau Ieva dirbo INSERM (Prancūzijos nacionaliniame sveikatos ir medicinos tyrimų institute), kuriame toliau tobulinosi struktūrinės biologijos srityje.
Dirbdama aukšto lygio pasaulinėse laboratorijose Ieva sukaupė reikalingą darbo su membraniniais baltymais patirtį ir įvaldė sudėtingas technologijas, leidžiančias analizuoti šiuos baltymus atominiame lygmenyje.

„Mano tikslas yra Lietuvoje sukurti membraninių baltymų tyrimų laboratoriją, analizuojančią erdvinę šių baltymų struktūrą. Mano žiniomis Lietuvoje šiuo metu nėra šią svarbią sritį vystančių laboratorijų. Taip pat planuoju vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos biotechnologijos/farmacijos įmonėmis kuriant naujus tyrimų metodus ir ieškant efektyvesnių vaistų, veikiančių membraninius baltymus. Be to, norėčiau savo žiniomis pasidalinti su Lietuvos studentais kviesdama juos dirbti kartu ir/ar mokydama teorinius kursus universitete“, – apie savo tikslus pasakoja mokslininkė Ieva Vasiliauskaitė-Brooks.

Ieva sako, jog į Lietuvą grįžo, nes nori panaudoti savo per 13 metu užsienyje sukauptą patirtį kuriant ir plėtojant tarptautinio lygio mokslą Lietuvoje. „Mokydamasi ir dirbdama užsienyje sutikau daug gabių mokslininkų iš Lietuvos, dirbančių prestižinėse pasaulinėse laboratorijose. Vis pamąstydavau, kiek daug galėtume pasiekti mokslo srityje, jei didžioji dalis šių žmonių grįžtų dirbti į Lietuvą ir parvežtų savo patirtį, žinias, idėjas bei ryšius. Tad norėčiau savo pavyzdžiu paraginti ir kitus mokslininkus parvažiuoti į Lietuvą ir prisidėti prie mokslo vystymo Lietuvoje. Manau, kad Lietuvoje dabar turime galimybes vykdyti aukšto lygio tyrimus: galime naudotis ES finansavimo  projektais, turime daug smalsių ir darbščių studentų“, – dalinasi Ieva.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas metų-dviejų laikotarpio grantams skyrė beveik 200 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!