Mokslo krypties grantas skirtas Ingai Popovaitei, Kauno technologijos universitetas, Kaunas

Ingai Popovaitei suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jos mokslinių tyrimų kryptys –
kosmoso analogai, grupių elgesys kosmoso sąlygomis, didieji tekstiniai duomenys, kompiuteriniai kiekybiniai metodai.

„Į Lietuvą nusprendžiau grįžti dėl kelių priežasčių. Čia matau didelį potencialą savo, kaip mokslininkės, karjerai vystyti. Lietuva 2021 metais tapo asocijuota Europos Kosmoso Agentūros nare ir taip lietuviams atsivėrė naujos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės kosmoso sferoje. Aš noriu vystyti žmogiškųjų faktorių (socialines) kosmoso studijas, ir manau, kad dabar Lietuvoje tam atsiveria daug galimybių. Taip pat noriu prisidėti prie socialinių mokslų absolventų analitinių ir technologinių įgūdžių lavinimo. Lietuvoje vis dar trūksta duomenų analizės specialistų, ir ypač turinčių socialinių ar elgsenos mokslų išsilavinimą. Manau, kad su savo žiniomis ir sugebėjimais tai tikrai galėsiu padaryti“, –  dalinasi Inga Popovaitė.

Inga taip pat sieks prisidėti prie Lietuvos mokslo tarptautiškumo stiprinimo, dirbant su duomenimis iš JAV esančios Marso dykumos tyrimo stoties (Mars Desert Research Station), mezgant santykius su Lenkijoje esančia LunAres tyrimo baze ir kitais Europos mokslininkais, dirbančiais šioje srityje. Tai prisidės stiprinant Lietuvos konkurencingumą kosmoso tyrimų srityje.

2021 metų pabaigoje įsteigtas Lietuvos kosmoso technologijų klasteris liudija, kad Lietuva siekia auginti savo matomumą ir konkurencingumą kosmoso industrijoje. Inga savo tyrimais prisidės prie šios srities vystymo stiprinimo per žmogiškųjų faktorių (human factors) tyrimus.

Ingą į savo komandą pritraukęs KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas sako, jog jį ypatingai džiugina dr. Popovaitės gebėjimas integruoti “kietuosius” ir “minkštuosius” mokslus vienoje tyrimų srityje. Jos programavimo ir duomenų analitikos įgūdžiai puikia dera su šio KTU fakulteto strategija hibridizuoti socialinius ir humanitarinius mokslus, įtraukiant daugiau IT ir kitų technologinių įrankių ir sprendimų tiek studijose (perduodant tuos įgūdžius studentams), tiek ir moksliniuose tyrimuose.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas metų-dviejų laikotarpio grantams skyrė beveik 200 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!