Mokslo krypties grantas skirtas Kirill N. Alekseev, Loughborough university, Jungtinė Karalystė

Kirill suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jo mokslinių tyrimų kryptis – kiekybinė optoelektronika.

Šiuo metu Kirill yra laikomas vienu geriausių Europos dirbtinių erdvinių periodinių puslaidininkinių nanostruktūrų teorijos ekspertu. Kilęs iš Rusijos, Kirill 12 metų dėstė prestižiniame Loughborough universitete Jungtinėje Karalystėje, taip pat septynerius metus dirbo vyresniuoju mokslininku Oulu universitete Suomijoje. Akademikas laimėjo eilę prestižinių tyrimų apdovanojimų, yra kuravęs tyrimų grupes, pritraukusias Europos Sąjungos finansavimą, išugdė daug jaunų visame pasaulyje sėkmingų mokslininkų.

MJJ fondas Kirill skyrė grantą 2021-2022 metams. MJJ fondo ir Fizinių bei technologijos mokslų centro bendradarbiavimo dėka Kirill galės prisidėti prie pasaulinės kokybės mokslo vystymo Lietuvoje, kurs naują mokslo srities grupę, projektuojančią supergrotelėmis paremtus kompaktiškus stiprintuvus bei generatorius.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!