Mokslo krypties grantas skirtas Maria Fernanda Torres Jimenez, VU gyvybės mokslų centras, Vilnius

Mariai Fernandai suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Mokslininkė iš Kolumbijos tyrinėja biologinę įvairovę ir evoliuciją pasitelkdama bioinformatiką, duomenų analizę ir duomenų vizualizavimą. Jos tyrimus skatina susidomėjimas pasaulinės biologinės įvairovės nykimo problemomis, įtraukiant bendruomenes.

„Noriu Vilniaus universitete įkurti gamtosauginės genomikos tyrimų grupę, kuri pritrauktų studentus, besidominčius pasaulinės biologinės įvairovės nykimo problemomis ir organizmų genetinės variacijos stebėjimu. Daug metų tyrinėjusi tropinių gyvūnų ir augalų rūšių atsiradimą ir evoliuciją, atvykau į Lietuvą atsiveždama filogenomikos, genomo surinkimo ir populiacijos genomikos patirtį. Su komanda planuoju rinkti vietinių rūšių  duomenis jų genetinės įvairovės būklės stebėjimui ir jų atsparumo būsimiems klimato kaitos scenarijams nustatymui“, – dalinasi Maria Fernanda.

Ilgainiui Maria nori užmegzti ryšius tarp Lietuvos ir Lotynų Amerikos šalių, skatinti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, leidžiantį lietuviams prisidėti prie pasaulinės biologinės įvairovės tyrimų.

Maria taip pat dėstys Filogenomikos ir bioinformatikos programą magistrantūros studentams, bei Biologinę įvairovę ir žmones bakalauro studentams.

Maria turi daugiau nei 10 metų darbo patirties biologinės įvairovės ir evoliucijos srityse. Bakalauro laipsnį įgijo Universidad de los Andes (Kolumbija), kur daugiausia dėmesio skyrė ekologiniams skruzdžių ir augalų bendrystės veiksniams Kolumbijos žemumų miškuose. Studijų M.Sc. Universidad de los Andes metu sukūrė molekulinius brūkšninius kodus augalams ir vabzdžiams identifikuoti ir bendradarbiavo atliekant ekologinius tyrimus apie augalų ir gyvūnų bendruomenius ryšius.

Edinburgo ir Geteborgo universitetuose doktorantūros studijų metu Maria tyrimų kryptį sustiprino evoliucijos ir biologinės įvairovės srityse, tobulinant savo bioinformatikos, duomenų analizės ir duomenų vizualizavimo įgūdžius. Jie sudaro mokslininkės šiandieninių tyrimų pagrindą, kurį Maria taip pat nori perduoti savo studentams.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas metų-dviejų laikotarpio grantams skyrė beveik 200 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!