Mokslo krypties grantas skirtas prof. Artūrui Petroniui, Biotechnologijos institutas, Gyvybės Mokslų centras, Vilnius

Po 30-ies sėkmingo mokslinio darbo metų Toronto universitete ir Kanados Psichiatrijos institute (Center for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada) prof. Artūras Petronis siekia grįžti į Lietuvą ir sukurti savo Chrono-epigenomikos laboratoriją Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centre. Chrono-epigenomika yra nauja biomedicininių tyrimų sritis, siekianti suprasti bendruosius organizmo vystymosi, senėjimo ir ligų atsiradimo dėsningumus.

„Prieš du dešimtmečius įkūriau pirmąją psichiatrinės epigenomikos laboratoriją Kanadoje, ir tai padėjo man tapti pasaulyje žinomu mokslininku. Paskutiniaisiais metais, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais, atradome eilę įdomių dėsningumų susijusių su epigenominiais pokyčiais laiko dimensijoje. Tad turiu ambicingą, bet kartu ir realistišką planą: sukurti chrono-epigenominių („chronos“ graikiškai yra laikas) tyrimų programą Lietuvoje. Chrono-epigenomika turi itin didelį mokslinį ir taikomąjį potencialą, galintį atskleisti svarbius ligos kilmės, senėjimo bei vystymosi principus.  Bent jau kol kas ši programa neturėtų atitikmenų pasaulyje“, – planais Lietuvoje dalinasi prof. Artūras Petronis.

Pasak mokslininko, jo inicijuojama Lietuvos chrono-epigenomikos programa prisidėtų prie mūsų valstybės mokslinio potencialo augimo, o taip pat ir konkurencingumo ES bei pasaulyje didinimo. Chrono-epigenomikos tyrimais galėtų sukelti proveržį personalizuotoje medicinoje ir sukurti naujus žmogaus ligų diagnostikos bei gydymo principus.

„Chrono-epigenomikos esmė yra molekuliniai „laikrodžiai“, kurie reguliuoja ir koordinuoja šimtus  įvairiausių pokyčių, vykstančių kiekvienoje organizmo ląstelėje. Jeigu tokios biologinės laiko skaičiuoklės išsiderina – pradeda vėluoti, skubėti ar išvis sustoja, sutrinka organizmo vystymosi procesai, paspartėja senėjimas ar ištinka liga. „Laikrodiniai“ ligos žymenys gali atverti naujas perspektyvas dažnų ir sunkių žmogaus ligų, tokių kaip vėžio, diabeto ar aterosklerozės, ankstyvajai diagnostikai, gydymui ir profilaktikai“, – sako prof. A. Petronis.

Dirbdamas viename geriausių pasaulio universitetų (pasaulio universitetų sąraše Toronto universitetas yra 18-as, Vilniaus universitetas – 400-asis), prof. Petronis yra sukaupęs unikalią patirtį, ugdant studentus ir doktorantus, suteikiant jiems teorinių ir eksperimentinių žinių, bei mokant paruošti aukštos mokslinės vertės publikacijas. Šios prof. A. Petronio pastangos kelti Lietuvos mokslą į tarptautinį lygmenį mūsų šalyje sulaukė garbingo įvertinimo – 2018 m. Kanados mokslininkui skirtas „Globalios Lietuvos“ apdovanojimas už Lietuvoje įdiegtas tarptautines inovacijas.

Praėjusiais metais Prof Artūras Petronis planuojamiems tyrimams Lietuvoje taip pat yra gavęs 1 mln Eur grantą iš Prof Arvydo Janulaičio įkurto „Ateities biomedicinos fondo“.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas metų-dviejų laikotarpio atlygio grantams skyrė 105 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!