Mokslo krypties grantas skirtas Robertui Guzulaičiui, Florey Institute, Australija

Neuromokslininkui Robertui suteiktas MJJ fondo Mokslo krypties grantas, kurio tyrimų kryptis – adaptyvus sensorinės informacijos apdorojimas ir jos suvokimas.

Bakalauro ir magistro studijas tyrėjas baigė Vilniaus universitete, 2013 metais ten pat apsigynė ir doktorantūros disertaciją. O 2014 metais išvyko vykdyti podokturantūros stažuotes Kopenhagos universitete bei Florey institute Melburno universitete.

„Daugelis valstybių labai aiškiai įvardija tarptautinės patirties svarbą mokslininko karjeroje. Tai ypač aktualu siaurose mokslo šakose ir mažose valstybėse. Tinkamai pasirinkus stažuotės vietą galima įgyti unikalios praktinės patirties ir/arba teorinių žinių, kurių Lietuvoje nėra. Dirbdamas užsienio mokslo centruose ne tik gavau teorinių žinių, bet ir įvaldžiau keletą naujų metodikų plačiau naudojamų smegenų tyrimuose. Kadangi šios metodikos Lietuvoje dar netaikomos, tikiuosi mano įgyta patirtis bus naudinga platesnei mokslo bendruomenei“, – dalinasi Robertas Guzulaitis.

MJJ fondas Robertui skyrė grantą 2021-2022 metams, kurio dėka jis galės toliau vystyti šiuo metu vykdomus tyrimus, į Lietuvą atnešti naujas metodikas, tokias kaip optogenetika, aktyviai įsitraukti į pedagoginę veiklą bei į savo tyrimų veiklą pritraukti jaunus studentus. Bendradarbiaujant su kitais mokslininkais Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre bus tyrinėjami klausos nuostoviųjų atsakų generacijos mechanizmai ir jų pokyčiai šizofrenijos metu, psilocibino ilgalaikiai efektai ir poveikis priklausomybei nuo alkoholio.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!