Mokslo krypties grantas skirtas Vidui Regelskiui, University of Hertfordshire, JK

„Pastaruosius 11 metų dirbau mokslinį tiriamąjį darbą užsienio universitetuose. Per šį laiką turėjau puikias galimybes įgyti žinių ir patirties, bei užmegzti platų pažinčių ratą. Visą tą laiką taip pat stengiausi išlaikyti ryšius su Lietuva ir sulaukęs Vilniaus Universiteto kvietimo nutariau sugrįžti. Apsispręsti padėjo MJJ fondo stipendija, kuri man padės palaikyti ryšius su kolegomis užsienyje ir išvykti į konferencijas bei darbinius susitikimus. Sugrįžęs į Lietuvą tikiuosi toliau aktyviai plėtoti savo pradėtą mokslinę temą, dalintis žiniomis ir patirtimi su studentais bei prisidėti prie vakarietiškos akademinės kultūros kūrimo.“

Vidui suteiktas Mokslo krypties MJJ fondas grantas. Jo mokslinių tyrimų kryptis – kvantinių grupių teorija ir jų taikymai matematinėje fizikoje.

2013 metais Vidas įgijo matematikos mokslų daktaro laipsnį University of York, Anglijoje. Nuo 2013 iki 2016 metų buvo Britanijos inžinerinių ir fizikinių mokslų tarybos (EPSRC) lėšomis finansuojamas podoktorantūros stažuotojas University of Surrey, Anglijoje, ir University of Alberta, Kanadoje, bei iki 2018 metų – podoktorantūros stažuotojas University of York, Anglijoje.

Šiuo metu Vidas dirba matematikos lektoriumi University of Hertfordshire, Anglijoje.

MJJ fondas Vidui skyrė grantą 2019 – 2020 metams, kurio dėka tyrėjas grįžta į VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutą, tęsti nuotoliniu būdu pradėtą „Stipriai susietų sistemų spektrinių charakteristikų tyrimą taikant algebrinius ir geometrinius metodus“ bei dalintis žiniomis su studentais ir mokslininkais Lietuvoje.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas grantams skyrė 220 900 Eur. Ši suma bus išmokama dalimis atrinktiems mokslininkams šiais ir ateinančiais metais. Kasmet naujiems akademikams bus skiriama finansavimo, tad šį suma ženkliai išaugs.

Kito kvietimo data bus paskelbta šių metų rudenį.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!