Mokslo krypties grantas skirtas Vidai Mačikėnaitei-Ambutavičienei, International University of Japan, Japonija

„Dažnai girdžiu klausiant, kodėl lietuvis nusprendžia grįžti į Lietuvą. O kaip negrįžti? Juk išėjęs ryte į darbą arba tvarkyti reikalų, kiekvienas vėliau pareina atgal. MJJ fondo grantas neabejotinai palengvina grįžimą, nes visuomet nedrąsu, ar čia, Lietuvoje, reikalingos mano žinios ir patirtis, be to, kiek neramu, koks bus tas grįžimas. Labai norėtųsi grįžti prasmingai – tęsti darbą savo srityje, taip pat dalintis tuo, ką sužinojau ir išmokau per 12 metų studijų ir darbo Japonijoje ir Kinijoje. Stebint diskusijas Lietuvos viešojoje erdvėje, kartais atrodo, kad mums pasaulis baigiasi kažkur ties artimiausiomis rytinėmis Europos Sąjungos kaimynėmis. Norėtųsi prisidėti prie šių ribų plėtimo Lietuvoje, kad gyventume neatsilikdami nuo pasaulio realijų ir priimtume tinkamus sprendimus.“

Vidai suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jau 12 metų Azijoje gyvenančios mokslininkės tyrimų kryptys – Kinijos užsienio politika ir Kinijos politinė sistema. Vida nagrinėja Kinijos valstybės pajėgumo stiprinimo strategiją, valstybinių įmonių santykius, Kinijos tiesioginių užsienio investicijų politiką.

Įgijusi daktaro laipsnį Keio universitete Japonijoje, taip pat magistro laipsnį Fudano universitete Kinijoje ir Keio universitete, iki šiol mokslinę ir akademinę veiklą vykdė Kinijos vidaus ir užsienio poitikos studijose. Vidos ambicija – praplėsti politikos mokslų ir tarptautinių santykių studijas ir mokslinę veiklą Lietuvoje iki Tolimųjų Rytų, konkrečiai, Kinijos ir Japonijos.

Šiuo metu Vida yra Assistant Professor Japonijos tarptautiniame universitete (International University of Japan).

MJJ fondas Vidai skyrė grantą 2019 – 2021 metams, kurio dėka tyrėja grįžta į KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekano Dr. Ainiaus Lašo komandą.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJfondas grantams skyrė 220 900 Eur. Ši suma bus išmokama dalimis atrinktiems mokslininkams šiais ir ateinančiais metais. Kasmet naujiems akademikams bus skiriama finansavimo, tad šį suma ženkliai išaugs.

Kito kvietimo data bus paskelbta šių metų rudenį.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!