#ŽiniosLietuvai: Paulina iš Cambridge University apie loterinus žaidimus ir tikimybę laimėti

Pristatome Paulinos Aliukonytės video paskaitą, kuri gavusi MJJ fondo grantą studijuoja matematinės statistikos magistrą Kembridžo universitete.

Šiame video Paulina aptaria kelis loterinių žaidimų pavyzdžius ir skaičiavimus jiems analizuoti. Ar turint daugiau bilietų labiau tikėtina būti laimėtoju ir ar galima apskaičiuoti, kuomet verta dalyvauti žaidime?

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!