#ŽiniosLietuvai: Paulina iš Cambridge University apie matematikų vaidmenį karo metu

Pristatome Paulinos Aliukonytės video paskaitą, kuri gavusi MJJ fondo grantą studijuoja matematinės statistikos magistrą Kembridžo universitete.

Paulina šioje paskaitoje įdomiai pasakoja apie matematikų grupes, suburtas karo metu, jų paskirtį, darbus ir nuopelnus.

Projektu #ŽiniosLietuvai​ siekiame sujungti užsienio ir Lietuvos universitetuose besimokančius studentus, moksleivius. Projekto Švietimo partneris Lietuvos Junior Achievement.

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!