Žinių krypties grantas Eleonorai Lekavičiūtei metų Carbon Management magistro studijoms University of Edinburgh

„Ši programa – pirmoji bei prestižiškiausia tokio tipo programa pasaulyje, nuo kitų aplinkos ir klimato kaitos mokslo studijų išsiskirianti ryškia praktine orientacija, tarpdiscipliniškumu bei tarptautinio tinklo tarp aktyvistų, mokslininkų, politikų ir kt. kūrimu. Esu gavusi kvietimą ją studijuoti, skiriamą išskirtiniams kandidatams. Studijų tikslas – suteikti specializuotas mokslines žinias ir praktikoje pritaikomus įgūdžius vykdyti klimato kaitos prevenciją bei prisitaikymą prie jos padarinių, siekiant tvarios bei mažai anglies dvideginio požiūriu neutralios ekonomikos“ – sako MJJ grantą studijoms gavusi Eleonora.

Eleonoros noras specializuotis šioje srityje gimė iš ilgamečio įsitraukimo į klimato kaitos aktyvizmo veiklą. Tarptautinių santykių bakalauro studijų metu Brown Universitete JAV pasirinktuose kursuose laureatė specializavosi klimato kaitos temose, vykdė nepriklausomą tyrimą ir teikė peticijas vadovybei dėl universiteto fondo investicijų į anglies industriją, bei, kaip viena iš didžiausios studentų darbo organizacijos padalinio vadovių, inicijavo darnumo politikos parengimą ir realizavo praktinius išteklių taupymo sprendimus jos fakultete. Po studijų grįžusi į Lietuvą Eleonora prisijungė prie Kurk Lietuvai programos, kurios metu turėjo  išskirtinę galimybę prisidėti prie Lietuvos socialinio ir ekonominio vystymosi strategijos ateinantiems 10 metų rengimo, siekiant šią strategiją pagrįsti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. Iš arti susipažinusi su strateginio planavimo bei politinių interesų derinimo procesais, kitus du metus Eleonora praleido Lotynų Amerikoje, analizuodama „grassroots“ klimato kaitos ir aplinkosaugos judėjimus – vietinių autochtoninių etninių grupių ir bendruomenių perspektyvomis. Šios įvairiapusės patirtys padėjo išsiugdyti vizionierišką požiūrį į klimato kaitos problemos sprendimą, o parama iš MJJ fondo įgalins gauti tam reikalingus intelektualinius ir praktinius įrankius Carbon Management studijų metu.

„Nors Lietuvoje yra ekspertų aplinkosaugos, atliekų, žiedinės ekonomikos ar kitose specializuotose srityse, strategiškai kalbėti apie klimato kaitą gebančių žmonių skaičius lengvai telpa ant vienos rankos pirštų. Tai – akivaizdi problema, turint omenyje, jog turime kuo skubiau dėti pamatus klimato kaitos mažinimui ir adaptacijai pasitelkiant strateginį ir tarpsektorinį mąstymą, o ir visuomenėje didėjant sąmoningumui klimato kaitos tema paklausa tokioms žinioms tik didės. Matau labai daug potencialo Lietuvai būti lydere šioje srityje – ne tik dėl greitiems pokyčiams palankaus šalies dydžio, tačiau ir dėl pastaruoju metu aiškiai besiformuojančio Lietuvos kaip inovacijų centro identiteto, bei gamtos kaip vieno iš svarbiausių nacionalinio pasididžiavimo šaltinių. Manau, jog būtent glaudesnis santykis tarp inovacijų ir aiškesnis ateities poreikių klimato kaitos atžvilgiu supratimas galėtų būti sėkminga Lietuvos augimo kombinacija. Pati savo veiklą po studijų matau nukreiptą į klimato kaitos sprendimų kompetencijų plėtojimą, tyrimų vykdymą, visuomeninę veiklą, bei glaudų bendradarbiavimą su verslu Lietuvoje“ – dalinasi Eleonora.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Eleonora įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Eleonora ketina grįžti į Lietuvą bei panaudoti studijų metais įgytas žinias.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!