AAA Law ir MJJ fondo webinaras: kaip apsaugoti naują gaminio dizainą?

Inovacijų kūrimas įmonės vertei turi didžiulės įtakos, tačiau tik nedaugelis Lietuvos įmonių turi pakankamai žinių ir patirties registruojant bei saugant intelektinę nuosavybę. AAA Law drauge su teisininko ir investuotojo Mariaus Jakulio Jason filantropiniu fondu „MJJ fondas“ siekia padėti įmonėms, turinčioms milžinišką potencialą kurti Lietuvos gerovę, pirmuosiuose intelektinės nuosavybės apsaugos žingsniuose. Inovacijų kūrėjus ir vystytojus kviečiame į webinarų ciklą apie intelektinės nuosavybės apsaugą ir jos komercializavimą.

Galime apsaugoti ne tik inovaciją, bet ir naują gaminio dizainą. Tokia apsauga suteikia išskirtinę teisę gaminti, importuoti ar eksportuoti gaminį, kuriame yra naudojamas sukurtas dizainas. Nors šia apsaugos rūšimi pasinaudoja ne visi gamintojai, kūrėjai ir išradėjai, ji suteikia daugybę privalumų įeinant į naujas rinkas ar iš naujo prisistatant „namų“ rinkai.

Praktiniais patarimais gamintojams, kūrėjams ir išradėjams webinare dalinasi intelektinės nuosavybės (IN) apsaugos ekspertės:

  • AAA Law partnerė, patentinė patikėtinė, Europos patentinė patikėtinė Aušra Pakėnienė;
  • AAA Law vyresnioji teisininkė, patentinė patikėtinė Vilma Dauskurdienė.

 

Webinaro metu aptariami šie klausimai:

  1. Namų darbai prieš registruojant dizainą;
  2. Registruojamam dizainui keliami reikalavimai;
  3. Būdai, kuriais galima apsaugoti dizainą;
  4. Dizaino savininko teisės;
  5. Ginčai dėl panašių dizainų.

AAA Law intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais konsultuoja nuo 1992 metų. Tarptautiniai teisės žinynai „The Legal 500“, „Chambers & Partners“, „Managing IP“ eilę metų AAA Law išskiria kaip intelektinės nuosavybės apsaugos ir gynimo lyderę. AAA Law intelektinės nuosavybės ir teisės ekspertės Aušra Pakėnienė, Jurga Petniūnaitė, Otilija Klimaitienė, Giedrė Domkutė vertinamos kaip labiausiai patyrusios Lietuvoje. AAA Law daugybę metų konsultuoja ir atstovauja Lietuvoje žinomoms tarptautinėms farmacijos, maisto pramonės, chemijos, tekstilės, grožio, biotechnologijų ir kitose pramonės šakose veikiančioms įmonėms. Taip pat konsultuoja ir atstovauja įvairių pramonės šakų Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams, mokslo institucijoms bei inovacijų kūrėjams. www.aaalaw.eu

Teisininko ir investuotojo Mariaus Jakulio Jason fondas sukurtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. www.mjjfondas.lt

 

 

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!