Mokslo krypties grantas skirtas Mindaugui Gicevičiui, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Vilnius

Mindaugo Gicevičiaus tyrimų sritis – fundamentinė organinių puslaidininkių fizika ir jos pritaikymas išmaniųjų tekstilės sistemų kūrimui.

Darbą mokslinėje laboratorijoje pradėjęs dar pirmame Vilniaus Universiteto chemijos bakalauro studijų kurse 2014 metais, šiuo metu Mindaugas Gicevičius jau yra sukaupęs 10 metų mokslinių tyrimų patirties.

Jau antrais darbo laboratorijoje metais mokslinio darbo vadovui Mindaugas pasiūlė vystyti unikalią tyrimų kryptį, susijusią su spalvą keičiančių (elektrochrominių) medžiagų tyrimais, su tikslu jas integruoti į tekstilės audinius. Per keletą darbo metų tai išsivystė ne tik į sėkmingai įgyvendintus tyrimus, kurie buvo išpublikuoti tarptautiniuose mokslo žurnaluose, bet ir į sėkmingai įgyvendintus mokslo projektus bei išugdytus bakalauro ir magistro studentus, kurių studijų baigiamuosius darbus jam teko kuruoti.

Studijų laikotarpiu Mindaugas įgijo gausios tarptautinės patirties, dalyvaudamas Erasmus+ praktikos ir mainų programose Latvijoje, Turkijoje, Švedijoje ir Vokietijoje, taip pat pristatydamas savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose.

Baigęs magistro studijas Mindaugas Gicevičius gavo prestižinę Marie Sklodowska-Curie stipendiją doktorantūros studijoms Kembridžo Universitete, kur šiuo metu vykdo fundamentinius organinių puslaidininkių fizikos tyrimus. Doktorantūros metu jam taip pat teko stažuotis prestižinėse mokslo institucijose Vokietijoje ir Japonijoje, kur tyrėjas sėmėsi lazerių fizikos ir ultrasparčiosios spektroskopijos žinių. Šiuo metu Mindaugas rengia daktaro disertaciją.

Šiuo metu tyrėjo Mindaugo planuojamų įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo tikslas – sukurti naujas elektronines sistemas, integruotas į tekstilės audinius, taip jiems suteikiant naują funkcionalumą.

„Į tekstilės audinius galėtų būti integruoti tokie elektronikos komponentai kaip šviestukai, jutikliai, mikroprocesoriai, energijos kaupimo ir generavimo įrenginiai. Ši veiklos kryptis pasižymi dideliu tarpdiscipliniškumu ir apjungia skirtingus chemijos, medžiagų mokslo, puslaidininkių pretaisų fizikos, elektronikos bei tekstilės technologijų aspektus. Dėl ypatingai didelio tekstilės gaminių paplitimo ir naudojimo, šie tyrimai turi potencialą pakeisti šiuo metu nusistovėjusį ribotą suvokimą apie tekstilės gaminių funkcionalumą ir galimybes. Šios tiriamosios veiklos rezultatai neabejotinai turės itin didelį pritaikomumą bei komercinį potencialą, kurį bus siekiama išnaudoti kuriant aukštųjų technologijų startuolį.“, tyrimų planais dalinasi MJJ fondo grantą gavęs mokslininkas Mindaugas Gicevičius.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų metų laikotarpio grantams šiais metais skyrė 60 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!