Mariaus Jakulio Jason fondui – jau 4!

Per ketverius veiklos metus filantropinis fondas jau suteikė grantų, stipendijų ir investicijų už beveik 1,8 mln. EUR. Iš jų daugiausiai – apie 860 tūkst. EUR – skirta iš užsienio grįžtančių Lietuvos bei užsienio mokslininkų atlyginimams, taip siekiant paskatinti gabiausius mokslininkus savo mokslinę karjerą kurti Lietuvoje. Dalis šios sumos pernai metais skirta penkiolikos nuo karo pabėgusių Ukrainos mokslininkių grantams. Iš viso per ketverius metus fondo grantus gavo keturiasdešimt mokslininkų.

„Šia grantų programa siekiame mažinti Lietuvos mokslo institucijų atlygio atskirtį, palyginti su Vakarų Europa, ir prisidėti prie geriausių protų, talentingiausių mokslininkų, sugrąžinimo į Lietuvą. Tai yra žmonės, kuriantys valstybei didelę pridėtinę vertę, todėl dėl jų kovoja visas pasaulis”, – papildo MJJ fondo vadovė.

Taip pat per 424 tūkst. EUR MJJ fondas skyrė studentų stipendijoms, kurios 25-iems talentingiems jaunuoliams atvėrė galimybes studijuoti geriausiuose užsienio universitetuose.
Dar per 241 tūkst. EUR MJJ fondas skyrė įvairioms verslumo, technologijų raštingumo, švietimo ir paramos Ukrainai iniciatyvoms, o 223 tūkst. EUR investuota į EdTech ir technologijų startuolius.

Skaičiuojama, kad nuo tada, kai pernai vasarį Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, MJJ fondas Ukrainos mokslininkėms, mokiniams, studentams, gydytojams ir pagalbai maistui teikti suteikė paramos už beveik 224 tūkst. EUR.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!