Mokslo krypties grantas skirtas Amerikos lietuviui John Liobe, United Technologies Corporation, JAV

„Mano šeima yra kilus iš Lietuvos, todėl esu dėkingas Mariaus Jakulio Jason fondui už grantą, kuris man leis čia keletą metų dirbti, vėl bendradarbiauti su VGTU mokslininkais ir dėstyti studentams. Tikiu, jog mano mokslinė ir darbo industrijoje bei sukurtų startupų patirtis per tris metus leis apmokyti ir įkvėpti kitą jaunų mano srities inžinierių ir verslininkų kartą. Mano didžiausias tikslas – su studentų ir dėstytojų komanda sukurti įmonę, kuri kurtų tęstines galimybes ir po mano trijų metų sutarties.“

John Liobe suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. JAV gimusio John tyrimų kryptis – mikro- ir nanoelektronikos projektavimas ir tyrimai. Šiuo metu jo pareigos SUI kompanijoje – Readout Integrated Circuit (ROIC) designer and manager.

Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos Daktaro laipsnį John įgijo Rochester University, Niujorke, JAV.  2012 m. žiemą keliems mėnesiams John jau buvo atvykęs dėstyti į VGTU pagal Fulbright stipendiją ir suprato jog tikrai dar grįš ilgesniam laikui, darbui su studentais ir tyrimų kolegomis. „Prof. dr. John Liobe mokslinė ir inžinerinė profesinė patirtis yra ypač svarbi VGTU Elektronikos fakultetui, nes jis turi startuolių įmonių kūrimo ir vystymo patirties, patentų rengimo ir patentavimo patirties (2017-2018 metais registruoti net septyni JAV patentai), ilgametę profesinės inžinerinės veiklos pramonės įmonėse bei universitetinio dėstymo patirtį. Manyčiau, visa ši neįkainojama patirtis leis mūsų universiteto mokslininkams ir studentams dar labiau tobulėti kuriant dabarties ir ateities elektronikos įtaisus, o galbūt ir startuolius, spin-off įmones“, – sako John laukiantis VGTU Elektronikos fakulteto prodekanas doc. dr. Vaidotas Barzdėnas.

MJJ fondas John Liobe skyrė grantą 2019-2021 metams, kurio dėka tyrėjas grįžta į VGTU Mikro- ir nanoelektronikos projektavimo ir tyrimų laboratoriją.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas grantams skyrė 220 900 Eur. Ši suma bus išmokama dalimis atrinktiems mokslininkams šiais ir ateinančiais metais. Kasmet naujiems akademikams bus skiriama finansavimo, tad šį suma ženkliai išaugs.

Kito kvietimo data bus paskelbta šių metų rudenį.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!