Mokslo krypties grantas skirtas Dariui Šulskiui, VU Gyvybės mokslų centras, Vilnius

Iš Geteborgo universiteto grįžtančiam Dariui Šulskiui suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Dariaus mokslinių tyrimų kryptys – biochemija.

„Ketinu tirti baltymus, kurie dalyvauja įvairiuose galvos smegenų ligose (Alzheimerio, Parkinsono). Pagrindiniai tikslai yra nustatyti naujas baltymų sąveikas ir struktūras, kas prisidėtų prie geresnio supratimo apie jų mechanizmus ir leistų naujus farmacinius tyrimus. Tuo pačiu metu, ruošiu paraiškas Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) ir Marie Skłodowska-Curie po doktorantūros projektams, kurių dėka galima būtų praplėsti tyrimų apimtis ir sukurti naujas bendradarbiavimo sritis su Švedijos universitetais. Tikiuosi sėkminga darbo pradžia atvers kelius tolimesnei mokslinei plėtrai“, – apie mokslinių tyrimų planus pasakoja Darius.

Biochemijos bakalaurą ir magistrą baigęs Vilniaus Universitete doktorantūros studijoms Darius išvyko į Björn Burmann grupę, Geteborgo Universitete, Švedijoje. Čia mokslininkas dirbo su branduolių magnetinio rezonanso spektroskopija (BMR). Naudojant šią metodiką, tyrinėjo kaip bakterijų baltymai sąveikaują tarpusavyje ir jų struktūrinius pokyčius priklausant nuo aplinkos sąlygų. Vienas iš pagrindinių atradimų buvo, proteazės DegP savi reorganizavimas aukštesnėse temperatūrose iš šešių baltymo vienetų komplekso į trijų baltymų vienetų kompleksą, taip pagerinant DegP fermentinį aktyvumą.

„Mane visada domino Lietuvos gyvybės mokslų perspektyvos. Pasirinkęs studijuoti doktorantūrą Švedijoje, norėjau įgauti daugiau patirties ir naujų įgūdžių, kuriuos galėčiau panaudoti grįžęs į Lietuvą. Taip pat prie grįžimo į Lietuvą daug prisidėjo Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslo centras ir jo raida. GMC duoda visas galimybes atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus, kurie laisvai gali varžytis su žymiausiais pasaulio universitetų darbais“, – motyvacija grįžti dalinasi Darius Šulskis.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas metų-dviejų laikotarpio grantams skyrė beveik 200 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!