Mokslo krypties grantas skirtas Rasai Giniūnaitei, University of Oxford, Jungtinė Karalystė

Rasai suteiktas Mokslo krypties MJJ fondo grantas. Jos mokslinių tyrimų kryptis – DNR mechanikos modeliavimas, siekiant suprasti epigenetinių modifikacijų įtaką DNR funkcijai.

Mokslininkė Rasa Giniūnaitė į Lietuvą grįžta po aštuonių metų praleistų prestižiniuose Jungtinės Karalystės universitetuose. Matematikos magistro ir bakalauro studijas sėkmingai baigusi Voriko universitete, paskutiniais metais gavo apdovanojimą už itin aukštus pasiekimus. Matematinės biologijos doktorantūros Oksfordo universitete (JK) metu Rasa modeliavo embrioninių ląstelių migraciją ir gavusi MJJ fondo grantą 2021-2023 metams šios krypties tyrimus vystys ir dėstys Lietuvoje Vilniaus universitete. Taip pat Rasa atliks DNR mechanikos modeliavimo tarpdisciplininį projektą Kauno technologijų universitete. Projektas bus daromas kartu su mokslininkais iš Oksfordo ir Lozanos federalinio technologijų instituto.

„Nusprendžiau grįžti į Lietuvą tęsti savo mokslinę veiklą, nes matau čia daug galimybių tyrimams ir taip pat noriu dalintis savo įgytomis žiniomis. Matematinės biologijos sritis yra pakankamai nauja, todėl Lietuvoje dar yra labai daug potencialo ją vystyti. Biologijos ir matematikos sritys Lietuvoje jau vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, bet manau, kad glaudesnis tarpdisciplininis bendradarbiavimas papildytų ir padėtų plėsti tyrimus. Mano darbas yra teorinis modeliavimas, todėl ir toliau planuoju pati bendradarbiauti su kolegomis iš Oksfordo ir kitų užsienio universitetų, bet kartu ir kurti savo darbo srities grupę Lietuvoje. Taip pat labai džiaugiuosi, kad grįžusi į Lietuvą galėsiu dalintis savo žiniomis ir įgūdžiais su studentais ir taip, tikiuosi, prisidėdama prie aukštojo mokslo gerinimo mūsų šalyje“, – dalinasi mokslininkė.

Dar gyvendama užsienyje, ji prisidėjo prie Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimų organizavimo, o dabar jau grįžusi sieks prisidėti ir prie matematikos populiarinimo Lietuvos moksleivių tarpe.

Siekdamas pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, MJJ fondas dviejų ir trijų metų laikotarpio grantams skyrė 223 000 Eur. Ačiū prie grantų prisidėjusiems UAB FMĮ Myriad capital, Vygandui ir Rebeccai Jurams, Ramūnui Stepanauskui ir Simonui Jurgioniui. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!