#ŽiniosLietuvai: Augustė iš London School of Economics apie klasinės stigmos kūrimą TV

Pristatome dar vieną Augustės, MJJ fondo Žinių granto laureatės paskaitą. Baigusi nelygybių ir socialinių mokslų magistrantūros studijas London School of Economics universitete, A. Dudutytė prisijungė prie programos „Kurk Lietuvai“, kur eina projekto vadovės pareigas ir dirba Jaunimo reikalų agentūroje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Šioje video paskaitoje Augustė pasakoja, kokį poveikį daro TV Pagalba, Farau ir 24 valandos? Šioje trumpo formato paskaitoje Augustė dekonstruoja, kaip ankstyvaisiais 2000-aisiais išpopuliarėjęs pramoginės televizijos žanras prisideda prie dirbančiosios klasės ir skurstančiųjų stigmatizacijos Lietuvoje, bei aptaria, kokių rizikų šis fenomenas kelia platesnei visuomenei.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!