#ŽiniosLietuvai: Barbora Butkutė apie tai kaip kuriamos naujos vakcinos

10 video paskaita dalinasi MJJ fondo granto laimėtoja Barbora Butkutė, šiuo metu studijuojanti Osle ir gilinanti savo žinias sveikatos ekonomikoje ir vadyboje.

Vakcinos išvystymo trukmės vidurkis yra 12 metų. Covid-19 pandemijos metu jos tikimės per 18 mėnesių. Kaip įmanomi tokie skirtumai ir kuris Europos miestas gali pateikti atsakymą pandemijai? Apie tai Barbora labai įdomiai pasakoja šioje naujoje video paskaitoje!

Paskaitos šaltiniai:

Coronavirus Vaccine Tracker. (2020). Retrieved from https://www.nytimes.com/interactive/2…

Callaway, E. (2020). The race for coronavirus vaccines: a graphical guide. Nature, 580(7805), 576-577. doi: 10.1038/d41586-020-01221-y

Projektas #ŽiniosLietuvai siekiame sujungti užsienio ir Lietuvos universitetuose besimokančius studentus, moksleivius Žinote kas galėtų būti kitas pranešėjas? Siūlykite draugą ir mes susisieksime. Kurkime Žinių Lietuvą kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!