Žinių krypties grantas Miglei Petrauskaitei 2 metų tarptautinės politikos bei vystymosi magistrui Georgetown universitete

„Savo ateitį sieju su socialinėmis ir finansinėmis inovacijomis, t.y. būdais efektyvinti valstybės veiklą ir kurti didesnį teigiamą poveikį visuomenei“ – sako Miglė, MJJ fondo Žinių granto stipendininkė, kuris įsteigtas bendradarbiaujant su Vilniaus Licėjaus Alumni fondu.

Šiais metais Miglė yra vienintelė Georgetown universitetų tarptautinės politikos bei vystymosi magistro programoje pakviesta mokytis Baltijos šalių atstovė.

Prestižinių studijų metu Miglė gilinsis į ekonominę plėtrą bei ekonomines ir socialines prielaidas, reikalingas inovacijų kūrimui. Tai apims ir socialinių finansų, poveikio investicijų kryptis; ekonominę ir statistinę duomenų analizę; skurdo mažinimo ir įtraukios ekonomikos programų struktūravimą. Jos kurso vadovas profesorius Shanta Devarajan — ilgametis Pasaulio banko vyr. ekonomistas ir direktorius. Miglės tikslas — parvežti šias patirtis į Lietuvą.

„Tikiu, kad veržli socialinių–finansinių inovacijų sistema taps kertiniu Lietuvos ekonomikos pažangą skatinančiu veiksniu. Tame matau daug prasmės, nes tikslingai taikomos naujovės tiesiogiai padėtų kovoti su šalyje įsisenėjusiais iššūkiais, tokiais kaip aukštas socialinės atskirties lygis, netvarūs viešųjų paslaugų finansavimo mechanizmai, silpna NVO įtrauktis sprendžiant visuomenei aktualias problemas. Pastarąjį pusmetį turėjau galimybę įsitikinti naujovių svarba vykdant socialinę politiką Lietuvoje. Su kolege pateikėme siūlymą Vyriausybei svarstyti socialinio poveikio obligacijų modelį kaip alternatyvų, Vakarų ekonomikose sparčiai populiarėjantį, viešųjų paslaugų finansavimo mechanizmą. Pusmetį nagrinėjusios teisinę aplinką ir socialinę politiką Lietuvoje, sukūrėme pilotinio modelio gaires. Kovo mėnesį šis modelis buvo įrašytas į Vyriausybės priemonių planą, o balandį buvo nuspręsta, kad Lietuva taps pirmąja Baltijos šalimi-šaunuole, kuri imsis šį modelį pilotuoti. Projekto dėka, kasmet bent 300 globos sistemą paliekančių jaunuolių gaus kokybiškas palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslaugas. Kasmet bus sutaupoma net iki 1,2 mln eurų, o šios lėšos buvo investuojamos į kitus projektus, skatinančius ekonomikos augimą“,— dalinasi Miglė Petrauskaitė.

Priimdama MJJ fondo stipendiją Miglė įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose. Po studijų Miglė ketina grįžti į Lietuvą bei panaudoti studijų metais įgytas žinias.

Siekiant įgalinti Lietuvą kurti norintį jaunimą, MJJ fondas jų magistro studijų programoms geriausiuose pasaulio universitetuose šiais metais skiria 106 000 Eur. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

 

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie grįžti ir Lietuvoje verslą kurti siekiančių pasaulio lietuvių.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!