MJJ fondas skelbia 2022 metų konkursą užsienio universitetuose PHD baigusiems ir į Lietuvą atvykti norintiems mokslininkams

MJJ Fondas siekia prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių lietuvių atlyginimų steigimo, tiems, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais.

„Į Lietuvą nusprendžiau grįžti dėl kelių priežasčių. Čia matau didelį potencialą savo, kaip mokslininkės, karjerai vystyti. Lietuva 2021 metais tapo asocijuota Europos Kosmoso Agentūros nare ir taip lietuviams atsivėrė naujos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės kosmoso sferoje. Aš noriu vystyti žmogiškųjų faktorių (socialines) kosmoso studijas, ir manau, kad dabar Lietuvoje tam atsiveria daug galimybių. Taip pat noriu prisidėti prie socialinių mokslų absolventų analitinių ir technologinių įgūdžių lavinimo. Lietuvoje vis dar trūksta duomenų analizės specialistų, ir ypač turinčių socialinių ar elgsenos mokslų išsilavinimą. Manau, kad su savo žiniomis ir sugebėjimais tai tikrai galėsiu padaryti“, – dalinasi į Lietuvą su MJJ fondo grantu iš JAV mokslinės veiklos tęsti grįžusi Inga Popovaitė.

2019-2022 konkursą laimėjusių ir iš Japonijos, Australijos, Švedijos, Prancūzijos, JAV, JK, Ukrainos bei kitų šalių atvykusių 35 tyrėjų atlyginimams fondas skyrė 700 tūkst. Eur. Nepriklausomos komisijos ir universitetų atstovų atrinktiems, iš užsienio 2023-2024 metais atvykti norintiems mokslininkams fondas iki dviejų metų kas mėnesį skirs sumą atlygiui prisidedant prie universiteto mokamo atlyginimo, taip siekiant dėl geriausiųjų protų konkuruoti su Europos universitetais.

Prioritetinės kryptys: socialiniai, fiziniai, biomedicinos, technologiniai, veterinarijos mokslai.

Kviečiame teikti kandidatūras registruojantis fondo puslapyje: https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/

Galimi pareiškėjai

Fondo atlyginimo grantą gali gauti užsienyje daktaro laipsnį apsigynęs akademikas siekiantis karjerą tęsti Lietuvoje ir savo prioritetinių fondui krypčių žiniomis dalintis su Lietuvos universitetų studentais. Registruotis gali tiek pats atvykti norintis akademikas, tiek ir jį pasikviesti siekiantis universitetas – fakultetų dekanai, prodekanai.

Paraišką pateikti kviečiame iki 2023 sausio 15 dienos.

Registracijos ir grantų tvarka

Kandidatų registracija su prisistatymu atliekama lietuvių arba anglų kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą fondo svetainėje https://mjjfondas.lt/kryptys/mokslas/

Akademikui atlyginimo grantas skiriamas bendradarbiaujant su jį kviečiančiu universitetu. Grantą gavęs akademikas sutinka fondo vardą atstovauti jo pavadinimą pridedant prie savo pareigybių.

Šių metų atrankoje siekiantis dalyvauti akademikas turi akademinę veiklą Lietuvoje pradėti 2023-2024 metais. Atlygį MJJ fondas skiria nuo vienų iki dviejų metų.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik pilnai užpildytos ir išsamios paraiškos. Išsamiųjų paraiškų ekspertinis vertinimas bus atliekamas subūrus aktualius konkrečią akademinę sritį išmanančius nepriklausomus ekspertus ir universiteto atstovus.

Turinčius klausimų apie sugrįžimo procesą ar darbą Lietuvos universitetuose kviečiame rašyti kotryna@mjjfondas.lt. Mielai supažindinsime su MJJ fondo grantus 2019-2022 metais gavusiais ir į Lietuvą jau grįžusiais tarptautiniais mokslininkais apie kuriuos informaciją rasite ČIA.

MJJ fondo finansuojamos kryptys

Ukrainos mokslui

MJJ fondas skiria paramą doktorantūrą studijuojantiems ar ją baigusiems ir tyrimus tęsiantiems mokslininkams iš Ukrainos

Verslas

Investicija ir patirtimi prisidedame prie verslumo kultūros augimo Lietuvoje.

Žinios

Suteikiame galimybę gauti stipendiją magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose.

Mokslas

Užsienyje PhD baigusiems akademikams skiriame atlyginimo stipendijas ir kviečiame prisijungti prie Lietuvos universitetų.

MJJ fondo partneriai:

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!